Kompetencer på tværs: Temadage

​Som en del af det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram afholder vi jævnligt temadage og værkstedsdage. Temadage er med til at give nye forløbsprogrammer et godt afsæt, hvorimod værkstedsdage fx præsenterer nyt læringsmateriale.