Uddannelse: Certificeringsforløb af facilitatorer i Guidet Egen-Beslutning

​Certificeringsuddannelsen kvalificerer dig til at afholde og facilitere samtaler ud fra metoden Guidet-Egen Beslutning (GEB) med patienter/borgere og pårørende i udvalgte forløb i egen praksis. GEB-metoden understøtter afklaring og konstruktivt samarbejde om svære sundhedsudfordringer og støtter patienten/borgeren i at opnå større livsduelighed.Guidet Egen-Beslutning som dialogværktøj​

Guidet Egen-Beslutning (GEB) er en metode og et dialogværktøj til at hjælpe sundhedsprofessionelle og patienter til afklaring og forandring. Metoden sikrer, at patienter involveres i mestring af egne sundhedsudfordringer. Den er tilpasset en lang række langvarige eller kroniske tilstande, både somatiske og psykiatriske. Metoden er udviklet af Vibeke Zoffmann, som er leder af Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

Hent kort om Guidet-Egen-Beslutning

Teori og praktik

Certificeringsforløbet strækker sig over 4 måneder og kvalificerer sundheds-professionelle til at anvende GEB-metoden ved individuelle forløb i egen praksis. Forløbet er tilrettelagt som blended learning, der kombinerer fremmødeunder-visning og selvstudiedage med e-læring.

Deltagerne får på kursusdagene teoretisk forståelse for Guidet Egen-Beslutning og den medfølgende kommunikation. Undervejs fokuseres der på praktisk træning af metoden med øvesamtaler i egen praksis og supervision på afholdte samtaler.

Forløbet afsluttes med en certificeringsprøve.

Læringsmål 

  • at du kender GEB’ s empiriske og teoretiske baggrund
  • at du kan anvende GEB-metodens refleksionsark og virkemekanismer
  • at du får erfaring med anvendelse af GEB-metoden i egen praksis
  • at du afklarer mulighederne for at implementere GEB-metoden i egen praksis.
  • Kan anvende GEB metoden i klinisk praksis/deltagernes egen faglige kontekst, som et dialogværktøj der guider patienter/borgere, evt. pårørende og sundhedsprofessionelle igennem en fælles beslutningstagen.

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle på hospitaler, i kommuner og almen praksis, som ønsker at styrke deres kommunikationskompetencer i mødet med patienter, der skal håndtere langvarige sundhedsudfordringer.

Forudsætninger for deltagelse

For at kunne deltage i Certificeringsforløbet forventes, at du har indgået aftale med to patienter/borgere om praktisk øveforløb i egen praksis. Hvert øveforløb med patienter/borgere består af 4 samtaler med hver patient/borger.

Varighed, pris og tilmelding

Næste Certificeringsforløb af facilitatorer i GEB bliver afholdt i efteråret 2018. Holdnr.: chr-PSJE0004-2018-02.

Uddannelsen starter d. 3. september 2018 og slutter d. 22. januar 2019.

Tilmeldingsfrist 16. august 2018.

Pris:

Uden deltagergebyr for deltagere fra Region Hovedstaden (hospitaler, kommuner og almen praksis) da uddannelsen er finansieret af projektmidler.

For deltagere fra andre regioner er prisen kr. 5.000,-

Tilmelding via følgende links:

Ansatte fra Regions Hovedstadens hospitaler eller koncerncentre

Ansatte i Region Hovedstaden (kommuner og almen praksis) samt ansatte i andre regioner

Redaktør