Kursus: Sundhedspædagogik og etniske minoriteter

​Kurset ”Sundhedspædagogik og etniske minoriteter” sætter fokus på indvandrere og flygtninge.

​Fokus på udfordringer med kulturmødet

Kurset ”Sundhedspædagogik og etniske minoriteter” er et suppleringsmodul til uddannelsesforløbet ”Sundhedspædagogik for patientundervisere”. Der sættes  fokus på udfordringer i forbindelse med kulturmødet og sundhedsarbejdet med etniske minoriteter.

Temaer på kurset

  • kultur og kulturel forforståelse
  • Forskellige sårbarheder, sundhedsopfattelser og religionsopfattelser
  • Tolkning interkulturel kommunikation. 

Du får øget forståelse for, hvordan du kan møde patienter og borger med anden etnisk baggrund end dansk gennem en god kontakt og dialog. gennem oplæg, diskussion og eksempler fra praksis.

Målgruppe 

Målgruppen er sundhedsprofessionelle som fx underviser eller vejleder patienter/borgere med anden etnisk baggrund end dansk på hospitaler, i kommuner og almen praksis. 

Forudsætning for deltagelse

For at komme i betragtning skal du have gennemført et 3 dages uddannelsesforløb "Sundhedspædagogik for patientundervisere" fra Region Hovedstaden, diplom/master i pædagogik/sundhedspædagogik eller anden relevant uddannelse.

Læringsmål

  • at du tilegner dig grundlæggende interkulturelle kompetencer og kommunikationsfærdigheder
  • at du får redskaber til at skabe bedre rammer for dit møde med indvandrere og flygtninge
  • at du udveksler erfaringer med andre deltagere med henblik for at styrke det tværsektorielle samarbejde i forhold til etniske minoriteter

Datoer og sted

Forårs hold: 18. april og 30. maj, begge dage kl. 8:15-15:00
Efterårs hold: 4. oktober og 31. oktober, begge dage kl. 8:15-15:00

Regionalt Uddannelsescenter v/ Gentofte Hospital 
Kildegårdsvej 28, Opgang 10B
2900 Hellerup  

Program og Kursusbeskrivelse Sundhedspædagogik og etniske minoriteter.pdfProgram og kursusbeskrivelse

Pris og tilmelding

Uden deltagerbetaling for ansatte i Region Hovedstaden (hospitaler, kommuner og almen praksis).
Pris for ansatte fra andre regioner end Region Hovedstaden er 1.500 kr.

Tilmeldling via Kursusportalen:

Ansatte i Region Hovestaden
Ansatte i kommuner, almen praksis eller andre regioner

Redaktør