Kursus: Sundhedspædagogik for patientundervisere

​Kompetenceudvikling for patientundervisere med fokus på patientuddannelse i grupper. Få viden og redskaber til at tilrettelægge patientuddannelse.

Bliv klar til at undervise i patientuddannelse i grupper

På uddannelsen bliver du præsenteret for teorier om og perspektiver på sundhedspædagogik samt hvordan du kan tilrettelægge din gruppeundervisning, så den foregår i et aktivt samspil med patienter/borgere. Sundhedsforståelser, kommunikation, didaktik og facilitering af gruppeprocesser er nøgleordene på den sundhedspædagogiske grunduddannelse.  Derudover arbejder vi også med, hvordan du konkret kan omsætte denne viden til planlægning af din egen undervisning af patienter/borgere.

Hvad kan jeg forvente at få ud af sundhedspædagogik for patientundervisere?

  • Du tilegner dig viden om sundhedspædagogiske teorier og metoder, der kan medvirke til at fremme patienten/borgerens egenomsorg
  • Du får redskaber til at planlægge undervisningsforløb ud fra pædagogiske, didaktiske og praktiske overvejelser
  • Du får mulighed for at udveksle erfaringer med aktører fra andre sektorer med henblik på at styrke det interprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.

Praktisk information og tilmelding

Kompetenceudviklingen er finansieret af projektmidler. Der er derfor ikke noget deltagergebyr, hvis du er ansat på hospital, i kommune eller almen praksis i Region Hovedstaden og har arbejdsopgaver vedr. uddannelse og vejledning af patienter.

Sted, datoer og tilmelding

6.-7. marts og 10. april 2019 kl.8.30-15.
Tilmeldingsfrist 8. februar 2019.

Kurset afholdes på Bispebjerg Hospital, Tuborgvej 235, 2400 København NV.

Tilmelding via Kursusportalen på følgende link:

For ansatte fra kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden

For ansatte fra hospitaler i Region Hovedstaden

Redaktør