Kursus: Sundhedspædagogik i patientuddannelse for familier (PIFT)

Opnå kompetencer i at vejlede/undervise familier, hvor mindst en har type 2 diabetes, med inddragelse af det sundhedspædagogiske værktøj, Familiekassen.

Bliv klar til at undervise og vejlede familier med type 2 diabetes

Du præsenteres for teorier om og perspektiver på familiedynamikker i et patientuddannelsesperspektiv. Du lærer, hvordan du tilrettelægger undervisning og vejledning, så den foregår i et aktivt samspil med hele familien. Vi arbejder også med, hvordan du konkret kan anvende de nyudviklede didaktiske værktøjer Familielinjen, Familiespejlet, Familieplanen samt Familiebogen; samlet kaldet Familiekassen.  
Læs mere om Familiekassen og hent materialet her

Hvad får du ud af kurset?

  • Du tilegner dig viden om teorier og metoder, der kan medvirke til at personer med type 2 diabetes og deres familier får indsigt og støtte, når diabetes rammer familien
  • Du får redskaber til at planlægge undervisningsforløb ud fra pædagogiske, didaktiske og praktiske overvejelser
  • Du får mulighed for at udveksle erfaringer med aktører fra andre sektorer med henblik på at styrke det interprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sundhedsprofessionelle der arbejder med patientuddannelse.

Praktisk information og tilmelding

Kurset varer 1½ dag. Kurset er uden deltagerbetaling og der vil være fuld forplejning. Afholdes 28. august  og 26. oktober 2017. Tilmeldingsfrist: 19. juni 2017.

Tilmeld dig via Kursusportalen 

Kurset udspringer af et samarbejde på tværs

Kurset tager afsæt i nyudviklede værktøjer udviklet i et samarbejde mellem Diabetesforeningen, Steno Center for Sundhedsfremme, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Disse aktører er gået sammen om det fælles projekt ”Pårørende inddragelse, Forebyggelse og Tidlig opsporing (PIFT) i familier med type 2-diabetes. 
Læs evt mere om PIFT på Diabetesforeningens hjemmeside

Redaktør