Sundhedspædagogik med fokus på mænds sundhed

​Dette todages kursus er for dig, som vil være klogere på mænds sundhed, kommunikation og dialog med mænd.

​Du hører til det sundfaglige personale som underviser og vejleder patienter og borgere med kronisk sygdom (mænd).

På kurset får du en introduktion i et sundhedspædagogisk perspektiv til at arbejde med mænd som særskilt gruppe af patienter/borgere. Kommunikation, rekruttering og dialog med mændene er centrale emner.

Kurset vil formidle opmærksomhedspunkter til det direkte arbejde med mænd for eksempel i forhold til, hvordan man kan tilrettelægge målrettede tilbud til mænd i forhold til ændring af livsstil, risikoadfærd og brug af sundhedsvæsnet.

Derudover arbejder vi på kursets 2. del også med, hvordan du kan omsætte viden om mænd som målgruppe til konkrete greb i dit eget arbejde med patienter/borgere.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle sundhedsfaglige, som har ansvaret for vejledning og undervisning af patienter/borgere.

Praktisk og tilmelding
Kursusdagene er d. 4. april og 2. maj 2019 på Bispebjerg Hospital.

Tilmeldingsfrist: 4. marts 2019.

For ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden

For ansatte i kommuner og almen praksis samt andre regioner

Redaktør