Mænds sundhed - Netværksmøde 7. marts 2018

Mænd har gennem hele livet større risiko for at blive syge og dø af sygdom end kvinder. Netværket belyste behovet for bedre sundhedstilbud til mænd.

Mænds sundhed halter bagud i dagens Danmark. Mænd lever kortere end kvinder, rammes hyppigere af de fleste sygdomme og kontakter i mindre omfang sundhedsvæsenet end kvinder gør. Forskning, statistik og praktiske erfaringer viser, at mænds behov ikke mødes godt nok af sundhedsvæsenet. Det kræver derfor andre og anderledes sundhedstilbud til mænd, hvis deres deltagelse skal øges. Det blev tydeligt, da "Det nationale netværk for sundhedspædagogik i patientuddannelse" mødtes den 7. marts 2018 for at dele den nyeste viden indenfor mænds sundhed.

Sundhedspædagogik til mænd

Over 80 sundhedsprofessionelle og forskere deltog i netværksmødet på Steno Diabetes Center. Dagen bød på en blanding af teoretiske oplæg og diskussioner om konkrete eksempler på projekter med mænd.
I sit oplæg fortalte formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen, at der mangler evidens for, hvad der specifikt virker for mænd. Men med et sundhedsvæsen som nu og fremtiden er domineret af kvinder, bør man som sundhedsprofessionel arbejde med at inddrage disse sundhedspædagogiske principper i tilbud til mænd:

 • Mandens positive sundhedsbegreb:
  Til trods for at mænd bliver mere syge, har de en positiv tilgang til deres egen sundhed. Derfor vil mænds selvrapporterede helbred ofte være bedre end det faktuelle. Den sundhedsprofessionelle skal derfor også indhente konkret viden om hans helbred. 
 • Handlekompetence styrkes skulder ved skulder
  Sociale fællesskaber er vigtige for mænd og har en sundhedsfremmende effekt. Når mænd oplever, hvor meget de kan i fællesskab, styrker det deres handlekompetence til også at ændre på deres eget liv.
  Erfaringer fra forskning og projekter tyder på, at mænd ønsker fællesskaber om praktiske og fysiske aktiviteter - gerne med et element af konkurrence.

 • Den rigtige setting er dér, hvor manden er:
  Mange mænd opsøger ikke selv sundhedsvæsenet, derfor må sundhedsvæsenet være opsøgende og bruge alternative rammer og samarbejdspartnere til at møde manden, hvor han er. Det kan for eksempel være sundhedstjek på genbrugspladsen eller samarbejde med viceværter ude i boligområderne.

 • Deltagelse og dialog:
  Meget af kommunikationen i sundhedsvæsenet er i dag indirekte rettet mod kvinder. For eksempel vil en analyse af den motiverende samtale vise, at den er fuld af åbne spørgsmål.
  Men mænd har brug for konkrete spørgsmål, og så skal de have tænkepauser! Der er behov for tilpasset kommunikation til mænd.
Region Hovedstadens Center for HR vil på baggrund af dagen arbejde videre med et kursus om sundhedspædagogik til mænd. 

Fakta om mænds sundhed i Danmark

 • Mænd lever i gennemsnit 7 års kortere end kvinder.
 • Mænd har 31,5 % flere hospitalsindlæggelser end kvinder.
 • Mænd har ca. 20 procent større risiko for at få diabetes, men ca. 98 % større dødelighed
 • Mænd har 8 % større forekomst af kræft, men 30 % større dødelighed

  Kilde Svend Aage Madsen (fra Diabetesregisteret, Dødsårsagsregisteret 2016)

Mødets program

Program netværksmøde mænds sundhed.pdf

Om netværket

Det nationale netværk for sundhedspædagogik i patientuddannelse har til formål at skabe, dele og bruge den nyeste viden indenfor sundhedspædagogik i patientuddannelse.
Medlemmerne er sundhedsprofessionelle, ledere og forskere, der arbejder med patientuddannelse i praksis. 
Redaktør