1. netværksmøde i Nationalt netværk for sundhedspædagogik i patientuddannelse

​Nationalt netværk for sundhedspædagogik i patientuddannelse inviterer til første netværksmøde om mænds sundhed 7. marts 2018

Kom til netværksmøde 7. marts kl.11.00 til 15.00 i Gentofte om mænds sundhed

Mænd lever kortere end kvinder, rammes hyppigere af de fleste sygdomme og kontakter i mindre omfang sundhedsvæsenet end kvinder gør. Forskning, statistik og praktiske erfaringer viser, at der er særlige sundhedspædagogiske udfordringer i forhold til mænds sundhed. Det er derfor relevant at undersøge nye veje til rekruttering, organisering af og sundhedspædagogiske metoder i patientuddannelse. Og der er behov for at træne og udvikle kommunikative kompetencer og en sundhedspædagogisk tilgang, som i højere grad appellerer til de mandlige deltagere.

Kom og deltag i denne workshop hvor der dels er et fagligt oplæg og dels mulighed for at arbejde med konkrete ideer og sundhedspædagogiske værktøjer.

Mødets program

Kom og deltag i netværksmødet hvor der dels er 2 faglige oplæg og dels mulighed for at arbejde med konkrete ideer og værktøjer.

Netværksmødet faciliteres af Bjarne Bruun Jensen, professor og sundhedsfremmechef, Steno Diabetes Center Copenhagen

Første netværksmøde 7. marts om mænds sundhed 2018.pdf

Tid og sted

7. marts kl. 11.00 til 15.00
Steno Diabetes Center Copenhagen
Bygning NSK.Auditoriet
Niels Steensens Vej 6 2820 Gentofte

Tilmelding

Tilmelding foregår via Kursusportalen senest 26. februar 2018

For medarbejdere på hospitaler i Region Hovedstaden

For medarbejdere ansat uden for hospitalerne i Region HovedstadenDer er ingen deltagergbyr på det første netværksmøde. Der er frokost og eftermiddagskaffe på netværksmødet. 

Redaktør