Konference 26. september 2019: Ord kan fange eller frigøre

​Trænger du til inspiration til, hvordan du kan bruge ord og sprog til at skabe bedre møder med patienter, borgere og pårørende?

 

Hvordan bruger vi sproget:Ordenes betydning i samtalen med og om mennesker i sygdomsforløb

Ord og fortællinger er et overset perspektiv i kommunikation med patienter, borgere og pårø-rende i sundhedssektoren. Sundhedsprofessionelle bruger ofte ordene ubevidst, og kan overse konsekvenser ved ordvalg i den sundhedspædagogiske tilgang.

Samtidig kan bevidst brug af ord og det at lytte til menneskers fortællinger skabe potentiale for bedre møder mellem pati-enter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Ved at sætte fokus på fortællinger og ord kan man opnå en fælles forståelse for sprogets betydning i sundhedssektoren.

På konferencen præsenteres national og international forskning, erfaringer fra uddannelsesinitiativer samt eksempler på metoder, der fremmer dialog og deltagelse. Initiativtagerne ønsker med denne konference at skabe, dele og bruge viden om, hvordan ord, sprogbrug og fortællinger har betydning for:

• Sundhedsopfattelser
• Relationer
• Handlingsmuligheder- og begrænsninger
• Menneskers opfattelse og håndtering af helbredsudfordringer

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle, forskere, ledere og mennesker, der arbejder med eller interesserer sig for pleje, behandling og uddannelse af mennesker med sygdom eller helbredsmæssige udfordringer til en konference med fokus på ordenes betydning.

Tid og sted

Den 26. september 2019 kl. 9.00 – 16.00 på Hotel Nyborg Strand, Østersø-vej 2, 5800 Nyborg.

Pris: 695 kr.

Program.pdf


Tilmelding

For ansatte i Region Hovedstaden

For ansatte uden for Region Hovedstaden

Arrangør

Nationalt Netværk for Sundhedspædagogik i Patientuddannelse og Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet

Redaktør