National Konference 2017: Deltagerinvolvering i patientuddannelse

​Sæt kryds i kalenderen 15. november 2017, hvor Region Hovedstaden inviterer til national konference om deltagerinvolvering i patientuddannelse – en sundhedspædagogisk udfordring

Ny viden og ny teknologi

15. november 2017 inviterer Region Hovedstaden for anden gang til national konference med fokus på den nyeste sundhedspædagogiske viden, nye teknologiske løsninger samt de muligheder og udfordringer, der er forbundet med i endnu højere grad at involvere patienter og borgere i håndtering af en eller flere kroniske sygdomme. 

Hent program

Formål

  • Præsentere viden, metoder og professionelle kompetencer, der understøtter sundhedsfremmende læreprocesser i relation til håndtering af kronisk sygdom
  • Etablere et "professionelt værksted", hvor deltagerne arbejder med nye metoder og sundhedspædagogiske værktøjer for at inspirere til implementering af disse i praksis
  • Starte et nationalt netværk, hvor vi drøfter aktuelle sundhedspædagogiske udfordringer

Målgruppe

Konferencens målgruppe er sundhedsfaglige medarbejdere og ledere på hospitaler, kommuner og i almen praksis, administratorer og forskere der arbejder med patientuddannelse og sundhedspædagogik samt repræsentanter for brugere/patienter.

Tid, sted og tilmelding

Konferencen arrangeres af Region Hovedstadens Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for HR og afholdes 15. november 2017 i DGI-byen.
Pris for deltagelse 1.050 kr.

Tilmeld dig via Kursusportalen senest 30. september 2017


Redaktør