Nationalt netværk for sundhedspædagogik i patientuddannelse

Du har nu mulighed for at deltage i et nationalt, professionelt værksted, hvor vi deler viden og arbejder med nye metoder og værktøjer i praksis for at styrke det sundhedspædagogiske arbejde for mennesker med kronisk sygdom.

Bliv medlem af nationalt netværk indenfor sundhedspædagogik i patientuddannelse

Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for HR  i Region Hovedstaden inviterer til Nationalt netværk for sundhedspædagogik i patientuddannelse. Du har nu mulighed for at deltage i et nationalt, professionelt værksted, hvor vi deler viden og arbejder med nye metoder og værktøjer i praksis for at styrke det sundhedspædagogiske arbejde for mennesker med kronisk sygdom.

Netværkets arrangementer faciliteres af Bjarne Bruun Jensen, sundhedsfremmechef, SDCC. Netværket mødes til 2 -3 årlige arrangementer, hvor vi i fællesskab styrker og udvikler den sundhedspædagogiske indsats i patientuddannelse.

Hvorfor et netværk?

Aktuelt er der politisk fokus på brugerinvolvering samt sundhedspædagogiske og organisatoriske udfordringer forbundet med patientuddannelse.

Både forskning og evalueringsresultater peger på, at der er behov for udvikling af den sundhedspædagogiske praksis af forløb med patienten i centrum.

Netværksmøde d. 7. marts 2018 med fokus på mænds sundhed
Netværksmøde d. 13. december 2018 med fokus på etnicitet

Målgruppe

Netværket er for sundhedsprofessionelle, forskere og ledere, der arbejder med uddannelse og vejledning af mennesker med kronisk sygdom eller helbredsmæssige udfordringer.

Netværket er også åbent for andre med interesse for feltet.

Tilmelding

Via Kursusportalen:
For interne i Region Hovedstaden

For eksterne udenfor Region Hovedstaden

www.sdcc.dk

Hvis du vil være med i arbejdsgruppen, der planlægger fremtidige arrangementer, kan du kontakte: Dorte Jeppesen, Region Hovedstaden, Center for HR Tlf.: 38 66 97 07 - mail: Dorte.Jeppesen@regionh.dk

LinkedIn

Netværkets LinkedIn gruppe

Invitation som PDF

Invitation til Nationalt Netværk for sundhedspædagogik i patientuddannelse.pdf

Postkort om netværket

Netværk postkort.pdf


Redaktør