Sundhedspædagogiske gå-hjem møder

​Center for HR holder sundhedspædagogiske gå-hjem møder for de medarbejdere, som tidligere har deltaget i et sundhedspædagogisk kursus. På møderne sættes fokus på aktuelle sundhedspædagogiske emner og der gives mulighed for erfaringsudveksling på tværs af kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden.

Ny viden og inspiration

På de sundhedspædagogiske gå-hjem møder får du oplæg om aktuelle emner indenfor sundhedspædagogik, ny viden om initiativer, didaktiske værktøjer, metoder, forskning og praksis omkring patientuddannelse. Derigennem kan du få ny inspiration til dit videre arbejde med patientuddannelse. 

Formål

De sundhedspædagogiske gå-hjem møder har til formål at give dig mulighed for at udveksle erfaringer, præsenterer idéer og projekter om sundhedspædagogik og patientuddannelse med andre patientundervisere i Region Hovedstaden.  

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller ideer til et tema hører vi meget gerne fra dig. Send dine ideer til dorte.jeppesen@regionh.dk eller bibi.charlotte.hansen@regionh.dk


Redaktør