Familiekassen - en sundhedspædagogisk værktøjskasse

​Familiekassen er sundhedspædagogiske værktøjer udviklet til involvering af hele familien i patientuddannelsesforløb for familier med type 2-diabetes. Værktøjskassen kan med fordel bruges ved alle former for patientuddannelse, hvor deltagerne har deres pårørende med til undervisningen.

​Familiekassens indhold

Familiekassen består af en guide og fire sundhedspædagogiske værktøjer. Værktøjerne er udviklet for at involvere hele familien samlet og det enkelte familiemedlem uanset om personen har type 2-diabetes eller ej. Vi anbefaler at undervisere læser guiden inden kassen tages i brug, da den giver en introduktion til og baggrundsviden om arbejdet med familieinddragelse i patientundervisning.

Hent materialet fra Familiekassen

Alt materiale fra Familiekassen kan downloades som pdf'er via nedenstående links. Familiebogen er derudover også tilgængelig i en læsevenlig online version. Uddrag og kopiering af modeller og materialer er tilladt med kildeangivelse.

Guide til Familiekassen

Hent guide til Familiekassen

Familiespejlet

Familiebogen

Familieplanen

Familielinen

Pårørende-Inddragelse, Forebyggelse og Tidlig opsporing (PIFT)

Familiekassen er udviklet i forbindelse med projekt PIFT i familier med type 2-diabetes. PIFT er et 3-årigt samarbejdsprojekt mellem Diabetesforeningen, Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Steno Diabetes Center Copenhagen. 

Læs mere om PIFT-projektet på Diabetesforeningens hjemmeside


Redaktør