Gruppebaseret e-læring i tidlig palliation

Tidlig Palliation er et kompetenceopbyggende koncept. Konceptet består af digitale læringsmoduler, som understøtter den sundhedsprofessionelles tidlige palliative indsats hos patienter og borgere. Kontakt os, hvis I vil afprøve konceptet på en workshop.

Kom i gang med​​ det samme​

Læringsmodulerne er udviklede som klar-til-brug-løsninger. Det betyder, at du og dine kolleger kan komme i gang med det samme. I kan vælge at anvende et enkelt af modulerne. I kan også kombinere flere, afhængig af jeres tidsramme og hvad I fagligt er optagede af.

Hent Kort om Tidlig Palliation

Læringsmodulerne er gruppebaserede

I kan bruge læringsmodulerne på et personalemøde. Tidlig Palliation er udviklet med cases og spørgsmål til refleksion. Jeres udbytte er baseret på ny viden om tidlig palliation og udveksling af erfaring fra hverdagen i afdelingen.

Vælg en fa​​cilitator

Én af jer skal facilitere forløbet. Det indebærer at bruge 10 minutter på forberedelse; brug håndbogen, som findes på Kursusportalen sammen med læringsmodulet.  
Læs korte beskrivelser af hvert enkelt læringsmodul

Hvem k​​an bruge Tidlig Palliation?

De digitale læringsmoduler kan bruges af alle sundhedsprofessionelle. I udviklingsfasen har der været fokus på følgende målgrupper: Social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker og læger på hospitaler, i kommuner og i almen praksis.​

Afprøv Tidlig Palliation

Har I interesse for at afprøve den gruppebaserede e-læring, tilbyder vi at afholde en workshop. Fx et forløb på to timer, hvor I får en kort introduktion til konceptet og efterfølgende arbejder med en e-læring, som I vælger. Formålet er at give jer en introduktion til, hvordan I kan bruge konceptet lokalt, på hospitaler eller i kommuner.
For mere info, kontakt Anne Kofod på 5143 2841 / anne.kofod@regionh.dk 

Bag om Tidlig Palliation

Tidlig Palliation er udviklet af regionale midler udmøntet i forbindelse med Kræftplan III.  
Læs mere om projekt og organisering for Tidlig PalliationRedaktør