Læringsmoduler i tidlig palliation

​Nedenfor finder du korte beskrivelser af hvert enkelt læringsmodul i tidlig palliation. ​Du kan også finde link til app'en Palliation i praksis som kan downloades gratis.

Introduk​tion til palliation

​Vil I introduceres til hjørnestenene i palliation, så se animationsfilmen herunder. Til animationsfilmen er knyttet en række refleksionsspørgsmål, som giver jer mulighed for at diskutere, hvordan I arbejder med tidlig palliation i jeres afdeling. I skal afsætte 25 minutter til at arbejde med Introduktion til palliation.
Introduktion til palliation - link til Kursusportalen for ansatte udenfor RegionH  

Se film om tidlig palliation

Workshop om behovsvurdering

Vil I arbejde med hvordan I systematisk kan identificere palliative behov hos jeres patienter, skal I vælge denne e-læring. I introduceres også til patientens forberedelsesskema gennem filmklip og refleksionsspørgsmål. 
I skal afsætte 1 time til at arbejde med Workshop om behovsvurdering. 
Workshop om behovsvurdering - link til Kursusportalen for ansatte udenfor RegionH 

Afdækning af behov og symptomer

Vil I have øget fokus på patientens symptomer og på kommunikation med patient og pårørende, skal I vælge denne e-læring. Her er fokus på, hvordan I anvender spørgsmål til patienten systematisk og struktureret. I tillæg også, hvordan I prioriterer og afhjælper symptomer, og kommunikerer med patienten og evt. pårørende om dette.
Afdækning af behov og symptomer - link til Kursusportalens for ansatte udenfor RegionH

Observation i borge​rens hjem

Vil I blive bedre til at observere og handle på ændrede behov i borgerens hjem, skal I vælge denne e-læring. I træner, hvordan I systematisk kan observere, handle på og dokumentere hændelser hos borgerne. 
I skal afsætte 1 time per case til at arbejde med Observation i borgerens hjem. 
Observation i borgerens hjem - link til Kursusportalen for ansatte udenfor RegionH  

Patientsamtaler - tidlig palliation

Vil du have inspiration til, hvordan du som læge sætter rammen for samtalen med en patient, skal du vælge disse film. Filmene viser samtaler mellem en læge og en patient med en livstruende sygdom. Filmene varer henholdsvis 10 og 16 minutter. 
Hent Patientsamtaler - tidlig palliation her

Palliation i praksis

App'en er en vejledning udviklet med henblik på, at praktiserende læger og hjemmeplejen har en hurtig og enkel adgang til information, når de besøger patienter med livstruende sygdom. App’en er udviklet på baggrund af DSAM's Klinisk vejledning for almen praksis: Palliation.

Download app gratis


Redaktør