Gruppebaseret e-læring i Virker Samarbejdet

Her finder du en kort introduktion til læringsmaterialet  og de forskellige moduler. Læs mere om konceptet, hvordan du får adgang til det fulde materiale og find kontaktoplysninger herunder.

Hvad er Virker Samarbejdet?

Virker Samarbejdet er et digitalt og interaktivt læringsmateriale om tværsektorielt samarbejde for sundhedsprofessionelle, der arbejder med borgere og patienter, hvor aktører som kommuner, hospitaler, psykiatri og almen praksis arbejder sammen. Det gruppebaserede e-læringmateriale Virker Samarbejdet består af et intromodul samt tre læringsmoduler om den ældre medicinske patient, den kronisk syge borger og den psykisk sårbare borger.

Kort introduktion til materialet

Her på hjemmesiden introducerer vi kort modulerne for at give dig en fornemmelse af materialets indhold og form. For at få adgang til det fulde materiale skal du gå på Region Hovedstadens Kursusportal. Alle ansatte i Region Hovedstaden samt regionens kommuner og almen praksis har fri adgang til materialet.

Læs mere om introduktionsmodulet her

Læs mere om de tre læringsmoduler her

Målgruppe for Virker Samarbejdet

Målgruppen for materialet er mellemledere og sundhedsprofessionelle faggrupper, der arbejder i det tværsektorielle felt, typisk sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, socialrådgivere m.fl., ansat i almen praksis, kommuner eller på hospitaler og i psykiatri. Materialet henvender sig også til studerende og uddannelsesansvarlige på de sundhedsprofessionelle uddannelser.

Læringsmaterialets form og anvendelse

Læringsmaterialet indeholder animations-, dokumentar- og interaktive film og infografik, der  tager afsæt i det virkelighedsnære tværsektorielle samarbejde. Materialet lægger op til refleksion og debat, og er desuden fleksibelt, så man både kan anvende det i egen afdeling, og i mødet med anden afdeling eller sektor.

Få adgang til materialet

Som ansat i Region Hovedstaden tilgår du kurset gennem Region Hovedstadens Kursusportal. Du finder et direkte link under hvert modul, men kan også benytte linket herunder. Er du studerende eller ansat i kommune eller almen praksis, kan du få adgang via Prologio. Brug linket "Adgang for ansatte i kommuner eller almen praksis".

Gå til Kursusportalen - for ansatte i Region Hovedstaden 
Adgang for ansatte i kommuner, almen praksis og på uddannelsesinstitutioner

Baggrund for Virker Samarbejdet

Virker Samarbejdet er en del af Region Hovedstadens indsats på det tværsektorielle område, hvor vi gennem kompetenceudvikling sikrer, at fremtidens sundhedsprofessionelle har digitale læringskompetencer, der kan tilpasses arbejdsgangene og den digitale udvikling på din arbejdsplads. 

Produceret af Region Hovedstaden

Læringsmaterialet er produceret af Region Hovedstaden, Center for HR i samarbejde med Feldballe Film og TV.

Redaktør