Læringsmoduler i Virker Samarbejdet

​Virker Samarbejdets tre læringsmoduler har fokus på samarbejdet med og omkring den ældre medicinske patient og borgere med kronisk sygdom og psykisk sårbarhed. Læringsmodulerne henvender sig til de mange aktører, der i kommune, på hospital og i almen praksis, har kontakt med de nævnte målgrupper og deres pårørende.

Formål med læringsmodulerne

Formålet er at få øget viden og indsigt og at styrke dine handlekompetencer i det tværsektorielle samarbejde omkring og sammen med borgeren og de pårørende.
Målet er, at du som sundhedsprofessionel får en nuanceret viden, flere redskaber og værktøjer til at kunne forbedre sammenhæng i den enkelte borgers behandlingsforløb. 

Læringsmodulernes indhold og elementer

I modulerne kan du se film, læse tekster og reflektere over eget og andres samarbejde i forhold til målgrupperne. Du kan løse faglige opgaver, diskutere og dele din viden og erfaring med andre. Modulerne giver dig mulighed for at styrke dine kompetencer, så du kan være med til at videreudvikle samarbejdet på tværs af fag og sektorer.  Hvert modul indeholder en definition af, hvem vi taler om? Kommer ind på kommunikation i det tværsektorielle felt og har en interaktiv film - eller såkaldt Quest. Alle moduler afsluttes med en opsamling.

Læringsmodule​t: Den ældre medicinske patient

Se film om Henning - en ældre medicinsk patient


Læringsmodule​t: Borgeren med kroniske lidelser

I dette læringsmodul får du bl.a. indsigt i, hvem vi mener, når vi taler om borgere med kroniske sygdomme. Du får kendskab til forløbsprogrammerne målrettet de forskellige kroniske sygdomme, Sundhedsaftalen samt anbefalinger, der ligger til grund for sundhedstilbud og indsatser til mennesker med en kronisk sygdom. Du ser film om, hvordan man kan organisere og målrette en relevant indsats til fx mennesker der lider af KOL.

Se film om Lise - en borger med kronisk lidelse

Læringsmodule​t: Borgeren med psykisk sårbarhed

Modulet giver indsigt i de mange aktører, der arbejder med psykisk sårbare mennesker. Inspirationsfilm, refleksionsspørgsmål og links kan anvendes til at reflektere over egen praksis, og drøfte med kolleger, hvordan det tværsektorielle samarbejde kan forbedres for den psykisk sårbare borger.

Se film om psykisk sårbare borgere


Det lyder spændende – hvad gør jeg?

Klik på linket herunder for at få adgang til læringsmaterialet på Region Hovedstadens Kursusportal.
Gå til Kursusportalen - for ansatte i Region Hovedstaden
Gå til Kursusportalen - for kommuner, almen praksis, uddannelsesinstitutioner eller øvrige regioner


Redaktør