Kompetencer på tværs: Virker Samarbejdet

​Virker Samarbejdet er et digitalt og interaktivt læringsmateriale som sætter fokus på det tværsektorielle samarbejde mellem de mange aktører, der i kommune, på hospital og i almen praksis har kontakt med borgere og pårørende. Virker Samarbejdet består af et introduktionsmodul og tre specialmoduler. Herunder finder du en kort introduktion til modulerne samt link til selve læringsmaterialet på Region Hovedstadens Kursusportal.