Aktuelle kompetenceudviklingstilbud

​Tværsektoriel kompetenceudvikling  i Region Hovedstaden består af en række forskellige tilbud, som er målrettet til de sundhedsprofessionelle der arbejder i det tværsektorielle felt. Tilbuddene har fokus på at styrke tværsektoriel ledelse, relationer, sundhedspædagogik, kultur og organisatoriske forhold.

Virker samarbejdet

Virker samarbejdet introducerer i form af e-læring og film til arbejdet i det tværsektorielle felt. Det digitale læringstilbud henvender sig både til ledere og sundhedsprofessionelle, der har et fælles ansvar og en rolle i at sikre sammenhænge for patienterne i samarbejdet mellem hospital, kommuner og almen praksis. 
Læs mere om Virker samarbejdet

Virker Hverdagen

​Virker Hverdagen er et dynamisk e-læringsmateriale baseret på fire interaktive, hvor social- og sundhedspersonale udvikler deres kompetencer i, hvordan de systematisk kan observere, reagere og dokumentere hændelser i deres arbejde hos borgerne.  
Læs mere om Virker Hverdagen

Tidlig Palliation

Tidlig palliation er et kompetenceopbyggende koncept. Konceptet består af digitale læringsmoduler, som understøtter den sundhedsprofessionelles tidlige palliative indsats hos patienter og borgere. 
Læs mere om Tidlig Palliation


Sundhedspædagogik for patientundervisere

Sundhedsprofessionelle får pædagogiske redskaber til at kunne planlægge og gennemføre et sygdomsspecifikt uddanneles- eller vejledningsforløb for patienter med kronisk sygdom. Det er relevant for læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, diætister, der underviser og vejleder patienter med en eller flere sygdomme. 
Læs mere om sundhedspædagogik for patientundervisere​​

IPLS

Interprofessionel læring og samarbejde (IPLS) er en tilgang, der samler og forbedrer arbejdet med tværgående patientforløb, patientsikkerhed, arbejdet med kvalitetsudvikling, uddannelsesplanlægning og læring. 

Kompetenceudviklingstilbud i lokalområder

Kompetenceudviklingen tager her afsæt i de aktuelle udfordringer, der er i dit område. Vi skræddersyr tilbuddet, så det er fleksibelt og tilpasset de målgrupper der skal have nye kompetencer. Deltagerne er nøje udvalgt af de lokale ledere. Udover de faste tilbud, vil lokalområderne i samarbejde med Center for HR også kunne få hjælp til at facilitere andre metoder. 
Ansøgningsskema.pdf

Byg BRO i lokalområdet

De lokale arbejdsgange og samarbejdsrelationer styrkes ved dette forløb, som har fokus på arbejdet med relationel koordinering, kommunikation og fælles mål for en bestemt målgruppe eller en specifik indsats. Center for HR faciliterer planlægning af forløbet i tæt samarbejde med de lokale ledere, som udpeger deltagere som arbejder sammen om en bestemt målgruppe i et lokalområde mellem et hospital, kommuner og almen praksis. 
Læs mere om at bygge BRO i lokalområdet​

 

Redaktør