Om program for tværsektoriel kompetenceudvikling

​Accelererede hospitalsforløb gør, at flere og flere opgaver varetages af kommuner og almen praksis, særligt når det gælder kronisk syge eller ældre medicinske patienter. Opgaverne flytter og kompetencerne skal følge med. Der er brug for, at aktørerne fra de tre sektorer samarbejder, så henvisningerne foregår smidigt og koordineret, og patienterne henvises til de relevante behandlingstilbud. 

 Fokus på patienter

Patientens situation styrer forløbet - Sådan lyder  Region Hovedstadens politiske målsætning og den er helt central i de tilbud, der er i programmet. Et øget fokus på, at patienter og pårørende involveres og samarbejder med de sundhedsprofessionelle bør skinne igennem i det enkelte forløb.​
Se program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden ​​​

Programmets indhold

Programmet består af en række forskellige kompetenceudviklingstilbud til de sundhedsprofessionelle, der arbejder på tværs af sektorer. Vi tilbyder fx sundhedspædagogik for patientundervisere og udvikler og afprøver hele tiden nye tilbud.  Seneste skud på stammen er Tidlig Palliation og Virker Samarbejdet.

Ansøgningsskema​

For at skrue det bedst mulige tilbud sammen, og for at kunne facilitere og varetage tovholderfunktionen for de lokale kompetenceudviklingsaktiviteter, har vi brug for input. Til det formål har vi lavet et ansøgningsskema.

Ansøgning om lokal kompetenceudvikling i Region Hovedstaden.pdf

Programmets følgegruppe

For at at kvalificere og understøtte udviklingen af programmets tilbud er der nedsat en følgegruppe. Følgegruppen rådgiver, mens Center for HR træffer beslutninger, leder og implementerer kompetenceudviklingsforløbene og nye tiltag i programmet.​ Der er 19 medlemmer i følgegruppen, som er udpeget af samordningsudvalgene. ​Her kan du se kontaktdata på medlemmerne af følgegruppen.

Følgegruppe deltagere 2016.pdf

Sektion for efteruddannelse og kompetenceudvikling

Region Hovedstadens Center for HR tager sig blandt meget andet af regionens uddannelsesaktiviteter. Det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram er placeret i Enhed for Kompetenceudvikling og Uddannelse, sundhedsprofessionelle, Sektion for efteruddannelse og  kompetenceudvikling. Sektionen tager initiativ til, varetager og udvikler fællesregionale kompetenceudviklingsforløb for sundhedsprofessionelle. 

Find kontaktinfo på konsulenterne i Sektion for efteruddannelse og kompetenceudvikling​​Redaktør