Gruppebaseret e-læring i Virker Hverdagen

Virker Hverdagen er et gruppebaseret e-læringsmateriale baseret på fire interaktive og virkelighedsnære cases. De fire cases giver social- og sundhedshjælpere, -assistenter og elever mulighed for faglig refleksion og hjælper dem med at identificere områder, der kræver en særlig indsats hos borgeren. Dette er et centralt led i arbejdet med rehabilitering og forebyggelse af genindlæggelser.

Hvad er Virker Hverdagen?

Virker Hverdagen er et gruppebaseret og kompetenceudviklende e-læringsmateriale. Materialet har til formål at styrke social og sundhedshjælperes, -assistenters og -elevers kompetencer i systematisk at observere reagere på og dokumentere tidlige sygdomstegn og hændelser hos borgerne. Virker Hverdagen understøtter dermed arbejdet med at forebygge genindlæggelser og giver deltagerne mulighed for faglig refleksion og identifikation af områder, der kræver en særlig indsats hos den enkelte borger.

Se kort bid af materialet

Kompetenceudvikling i en travl hverdag

Virker Hverdagen er en åben og fleksibel måde at lære på, idet undervisningen kan foregå i egen praksis. Det er derfor velegnet til medarbejdere med skiftende vagter og til elever, som er i gang med deres uddannelse. Derudover viser evalueringen og implementeringen af Virker Hverdagen i Frederiksberg Kommune, at der er flere styrker ved e-læringsmaterialet. 

Evaluering peger på, at Virker hverdagen

  • letter planlægningen af uddannelsesforløb i de enkelte afdelinger
  • er et godt supplement til sidemandsoplæring
  • er tale om en visuel, uformel, legende og inkluderende tilgang til læring
  • skaber deltagerinvolvering, refleksion og faglig drøftelse
  • tager højde for danskkundskaber på flere niveauer
  • kan nå ud til mange mennesker med forholdsvis enkle midler.

Facilitering af læringsmaterialet

Vi anbefaler, at e-læringen foregår i grupper, hvor en ansvarlig medarbejder står for at facilitere brugen af materialet og for at bringe social og sundhedshjælpernes, -assistenternes og -elevernes viden i spil gennem faglig refleksion og drøftelser undervejs i casene. Facilitator kan fx være en social- og sundhedsassistent med pædagogiske opgaver, en teamleder eller en sygeplejerske.

Tilbud om konsulentbistand

Center for HR tilbyder konsulentbistand i forhold til at uddanne facilitatorer, så de får viden om og oplæring i, hvordan de kan anvende e-læringscasene og materialets didaktiske og pædagogiske redskaber.


Redaktør