Introduktion til Virker Hverdagen

Virker hverdagen er et kompetenceopbyggende koncept, som består af et digitalt læringsmateriale med virkelighedsnære cases. Virker Hverdagen giver social- og sundhedshjælpere, -assistenter og -elever konkrete redskaber og fælles sprog om observation, dokumentation og handling i forhold til forebyggelse og opsporing af tidlige sygdomstegn. Kontakt os, hvis I vil høre mere eller afprøve Virker Hverdagen på en workshop.

Konceptet​ indeholder

  • E-læringsmateriale med fire cases
  • Erfaringsbaserede didaktiske og pædagogiske støttematerialer
  • 3 timers konsulentbistand til opstart

Legende tilgang til læring

Materialet har en visuel, inkluderende, uformel og legende tilgang til læring og understøtter en høj grad af deltagerinvolvering. Derudover tages der højde for danskkundskaber på flere niveauer. Virker Hverdagen giver mulighed for at drøfte hverdagssituationer, dele erfaringer og viden med hinanden. 

Baseret på Hjulet

Kompetenceudviklingen i Virker Hverdagen baserer sig på Hjulet, som anbefales af Sundhedsstyrelsen og er et simpelt observationsværktøj, der understøtter systematisering af hverdagsobservationer hos borgeren.

Pris og kontrakt

Introduktionen til e-læringskurset vil i 2017 er gebyrfrit for kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden. For SOSU-skoler samt interesserede uden for Region Hovedstaden, herunder hospitaler og kommuner, er prisen 60.000 kr.
For alle interesserede gælder, at der indgås en kontrakt om adgang og brug af materialet herunder ophavsret, support og samarbejde. Når der er indgået en kontrakt, får man adgang til Virker Hverdagen via Kursusportalen. 

Læs mere omkring Virker Hverdagen på Kursusportalen   

Gå til vejledning til brug af Kursusportalen 


Redaktør