Kalender for tværsektoriel kompetenceudvikling

​Få overblik over kurser, netværksaktiviteter og temadage, hvordan vi bliver bedre til at arbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis.

Med afsæt i hospitalsdirektørkredsens beslutning om at skærme de kliniske funktioner i efteråret 2020, er mange kurser udsat til 2021. Kalenderen vil løbende blive opdateret i takt med, at aktiviteter igen kan afholdes.