Evaluering af BYG BRO puljen

Evalueringen af puljen belyser den læring om tværsektoriel kompetenceudvikling, som de støttede projekter har resulteret i

​Baggrund og formål med evalueringen

Evaluringen er udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA) for Center for HR og Uddannelse, Sektion for Kompetenceudvikling, Region Hovedstaden.

Center for HR og Uddannelse udbyder et program for tværsektoriel kompetenceudvikling og har i den forbindelse afsat midler til BYG BRO puljen. Formålet med puljen er at støtte kompetenceudvikling, der skaber sammenhæng i borgerens forløb på tværs af sektorer. 

Igennem 2018 og 2019 har fem projekter fået midler fra puljen. Projekterne er udvalgt på baggrund af deres input til ny viden om kompetenceudvikling, metoder, samarbejdsformer og -partnere på tværs af sektorer. De fem projekter er:

Evalueringen har to formål:

  • At få viden om deltagernes udbytte af kompetenceudviklingsaktiviteterne på tværs af de fem projekter.
  • At give mere deltajeret viden om læring fra de fire førstenævnte projekter som grundlag for videre arbejde på området og til inspiration for andre. 
Redaktør