Søg BYG BRO puljen

Har I en udfordring med at skabe sammenhæng og kvalitet i patient/borgerforløb på tværs af sektorer? Så søg midler fra BYG BRO puljen og få økonomisk og faglig støtte til jeres projekt.

BYG BRO puljen giver midler til tværsektoriel kompetenceudvikling i planområderne. 
Tværsektoriel kompetenceudvikling handler om den sundhedsprofessionelles rolle i det samarbejde, der skal sikre bedre kvalitet og større sammenhæng i behandlings-, pleje og omsorgsforløb for patienter og borgere.
I kan søge op til 75.000 kroner til jeres projekt. På grund af Coronasituationen vil ansøgningsproceduren for 2021 være lidt anderledes. Vi har i 2020 oplevet, at mange projekter er blevet forsinkede, og vi forventer, at det i 2021 stadig kan være lidt svært at starte nye op i helt samme tempo som tidligere. Derfor har vi valgt at dele puljen op i to ansøgningsrunder.
Den første runde løber frem til den 23. april 2021. Den anden runde løber frem til den 24. september 2021. Ubrugte midler fra første runde overføres til anden runde.


 Kriterier for ansøgning
 • Der kan søges midler til kompetenceudvikling, som skaber sammenhængende forløb for patient/borger på tværs af sektorer. 
 • Der skal indgå et samarbejde mellem enten hospital og kommune, hospital og almen praksis eller almen praksis og kommune.
 • Kompetenceudviklingen kan indgå som en del af et større udviklingsprojekt, men det er ikke et krav.
 • Ansøgning skal gå igennem det lokale samordningsudvalg. Find dit lokale samordningsudvalg her.

Vurderingskriterier

Der lægges særligt vægt på, om projektet giver:

 • Input til ny viden om, hvordan vi med kompetenceudvikling skaber sammenhængskraft mellem sektorerne ved at:
  "øge kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur " (Sundhedsaftalen 2019-23, s.6), der kan styrke samarbejdskultur og sammenhængskraft.
 • Projektet indeholder kompetenceudvikling med repræsentation fra mindste to sektorer
 • Projektet har fokus på særlige regionale fokusområder
 • Projekterne samlet set har en ligelig fordeling set i forhold
  • målgruppe for kompetenceudvikling, f.eks. hvilke faggrupper der deltager
  • patient-/borgergrupoper, der nyder godt af indsatsen
  • fokusområder (f.eks. hjertesvigt, KOL, kroniske smerter eller psykiatriske lidelser)
 • Geografisk spredning i planområderne.

Konsulentbistand

Udover økonomisk tilskud til jeres projekt, kan I modtage hjælp af vores udviklingskonsulenter, der kan bidrage til projekternes ideudvikling, planlægning, gennemførsel, evaluering og læring.

Få løbende information om projekter under BYG BRO puljen: 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

Redaktør