Søg BYG BRO puljen

Har I en udfordring med at skabe sammenhæng og kvalitet i patient/borgerforløb på tværs af sektorer? Så søg midler fra BYG BRO puljen og få økonomisk og faglig støtte til jeres projekt.

BYG BRO puljen giver midler til tværsektoriel kompetenceudvikling i planområderne. 
Tværsektoriel kompetenceudvikling handler om den sundhedsprofessionelles rolle i det samarbejde, der skal sikre bedre kvalitet og større sammenhæng i behandlings-, pleje og omsorgsforløb for patienter og borgere.
I kan søge op til 75.000 kroner til jeres projekt. 


 Kriterier for ansøgning
  • Der kan søges midler til kompetenceudvikling, som skaber sammenhængende forløb for patient/borger på tværs af sektorer. 
  • Der skal indgå et samarbejde mellem enten hospital og kommune, hospital og almen praksis eller almen praksis og kommune.
  • Kompetenceudviklingen kan indgå som en del af et større udviklingsprojekt, men det er ikke et krav.
  • Ansøgning skal gå igennem det lokale samordningsudvalg. Find dit lokale samordningsudvalg her.
  • Kompetenceudviklingen skal være gennemført inden 1. juni 2021.

Vurderingskriterier

Der lægges særligt vægt på, om projektet giver:

  • Input til ny viden om, hvordan vi med kompetenceudvikling skaber sammenhængskraft mellem sektorerne ved at:
    "øge kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur " (Sundhedsaftalen 2019-23, s.6), der kan styrke samarbejdskultur og sammenhængskraft.
  • Sikrer geografisk spredning i planområderne 

Ansøgningsfrist

28. februar 2020.
Eventuelle restmidler kan søges fra 31. maj til 1. juli 2020

Projekter støttet i 2019

Hør hvilket udbytte deltagere fra projektet Brobyggende terapeuter har opnået

Varighed: 4:07 min.

Udover økonomisk tilskud til projekterne, har ansøgerne modtaget hjælp af vores udviklingskonsulenter, der har bidraget til projekternes ideudvikling, planlægning, gennemførsel, evaluering og læring.

Få løbende information om projekter under BYG BRO puljen: 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev 
Redaktør