BYG BRO puljen - midler til tværsektorielle projekter

BYG BRO puljen støtter projekter, der giver input til ny viden om kompetenceudvikling på tværs af sektorer.