Kursus: Støtte til livet med kræft

Kurset fokuserer på, hvordan skemaet ”Støtte til livet med kræft” anvendes, med henblik på at vurdere patientens/borgerens behov for rehabiliterende og palliative indsatser.

Et halvdagskursus som fokuserer på, hvordan skemaet ”Støtte til livet med kræft” anvendes, med henblik på at vurdere patientens/borgerens behov for rehabiliterende og palliative indsatser. Kursisten får også indblik i, at finde og henvise til lokale støttetilbud og inspiration til at øge det tværsektorielle og intersektorielle samarbejde og optimere patientens/borgerens rehabiliteringsforløb. 

Kursisten undervises i begreber som rehabilitering, palliation, patientinddragelse og hverdagslivet, når man har en kræftdiagnose.
Kurset forudsætter aktiv deltagelse og der indgår film, øvelser og diskussion i undervisningen.


Målgruppe
Målgruppen er uddannede professionsbachelorer som fx sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, kræftkoordinatorer mfl. ansat i kommuner eller på hospitaler.
Kurset er målrettet aktører intersektorielt og tværsektorielt, som samarbejder omkring mennesker med en kræftdiagnose. 

Evaluering
Region Hovedstaden og Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) har gennemført en evaluering af kurset, som viser, at kurset giver bedre behovsvurdering af kræftpatienter i Region Hovedstaden'

 

Redaktør