Kursus giver bedre behovsvurdering af kræftpatienter

​Ny rapport viser, at kurset ”Støtte til livet med kræft” understøtter implementeringen af behovsvurdering af kræftpatienter i Region Hovedstaden

​Region Hovedstaden og Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) har netop gennemført en evaluering af kurset i behovsvurdering "Støtte til livet med kræft". Kurset fokuserer på, hvordan skemaet "Støtte til livet med kræft" anvendes med henblik på at vurdere patientens/borgerens behov for rehabiliterende og palliative indsatser. Kurset bliver udbudt bredt til sundhedsprofessionelle på hospitaler og kommuner i Region Hovedstaden.

Evalueringsrapporten "Fra plan til praksis -en undersøgelse af kompetenceudvikling som led i implementering af behovsvurdering" gennemgår, hvordan kompetenceudvikling understøtter implementeringen af behovsvurdering i praksis samt hvilke barrierer og forbedringsforslag, der kan styrkes i fortsat implementering af behovsvurdering i forbindelse med kræft i praksis.

Evalueringen bidrager til fremtidig planlægning af kompetenceudvikling i behovsvurdering, som er et gennemgående tema i det reviderede Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft fra august 2018.

Evalueringsrapporten

Redaktør