Audits skal forebygge genindlæggelser

​Nyt Tværsektorielle auditkoncept om de kommunale akutfunktioner skal forebygge unødvendige genindlæggelser

Samordningsudvalget i Planområde Midt har til opgave at monitorere og evaluere samarbejdsaftalen mellem Herlev og Gentofte Hospital og kommunerne i Planområde Midt. Her blev der søgt midler og assistance til at udvikle en monitoreringsmodel og et tværsektorielt auditskema til at sikre den nødvendige tværsektorielle læring og med den kvalificere det tværsektorielle samarbejde om de kommunale akutfunktioner. 

De tværsektorielle audits ses som den del af en tværsektoriel kompetenceudvikling i planområdet og en styrkelse af kendskabet til hinandens faglige kompetencer, tilbud og strukturelle arbejdsbetingelser.

Vi forventer, at modellen og de tværsektorielle audits vil kunne afdække samarbejdet mellem hospital, almen praksis, 1813, 112, kommunerne og akutteams op til indlæggelserne i udvalgte forløb. Samarbejdet skal afdækkes for at identificere områder i den tværsektorielle pleje- og behandlingsforløb, som dels kan forebygge unødvendige indlæggelser, dels kan sikre at involveringen af de kommunale akutfunktioner ikke forhaler nødvendige indlæggelser. 

En mindre arbejdsgruppe fandt på workshop i november måned 2018 frem til ramme, elementer, ambitionsniveau og fik identificeret de borgerforløb, der skulle indgå i auditten. Det blev kvalificeret af den tværsektorielle arbejdsgruppe i december. 

I april måned 2019 blev monitoreringsmodellen og auditskemaet kvalificeret og prøvet af med deltagere fra sektorene. Hver deltager forholdt sig til et nyligt borgerforløb igennem deres egen medbragte systemadgang. Udover denne kvalificering, blev alle involveret, fik indflydelse på udformningen af auditskemaet og opnåede øget ejerskab. 

Næste skridt er at gennemføre to tværsektorielle audits til oktober. 

Hele forløbet bliver evalueret af KOPA (Kompetencecenter for Patientoplevelser). 
Redaktør