Projekt "Kom godt hjem" styrker samarbejdet mellem akutafdeling og kommuner

​Akutafdeling på Nordsjælland Hospital og Halsnæs og Frederikssund kommune har haft fokus på at skabe sammenhæng for borgeren/patienten, når de bliver  indlagt eller direkte hjemsendt efter kort besøg på akutafdelingen

Formålet med projektet Projekt "Kom godt hjem" var at etablere et tværsektorielt samarbejde mellem akutafdeling på Nordsjællands Hospital og Frederikssund og Halsnæs kommune.

Samarbejdet skal skabe sammenhæng for borgeren/patienten, når de bliver  indlagt eller direkte hjemsendt efter kort besøg på akutafdelingen.

Metoder

I projektet benyttede man blandt andet Gå-hjem-møde, fælles studiebesøg og tværsektorielle audits for at højne vidensniveau, etablere gode relationer og finde løsninger på udfordringer i hverdagen.

På gå-hjem-mødet blev hver sektors arbejdsområde og opgaver præsenteret, og med deltagernes forskellige perspektiv blev udfordringer fremlagt og var afsæt for diskussioner af mulighederne for forbedringer og hvordan forbedringer konkret kunne ske.

Studiebesøg hos hinanden - akutafdelingen og kommuner - gav indblik i opgaver, rammer og handlemuligheder hos samarbejdspartneren.

Gennemgang af journaler blev valgt som metode for at få indsigt i udfordringer omkring samarbejde. 
Redaktør