Regional Temadag 2018: Byg BRO gennem dialog

​Årets temadag havde fokus på kommunikation på tværs af sektorer. Her mødtes sundhedsfaglige medarbejdere, ledere og planlæggere fra region og kommuner for at hente inspiration til et bedre samarbejde. Temadagen havde form af en bustur, så deltagerne kunne besøge flere steder og netværke undervejs.

"Byg BRO gennem dialog" blev afholdt den 4. oktober i et samarbejde mellem Center for HR og Udannelse og Tværsektoriel Forskningsenhed.

Temadagens formål var at give inspiration til, hvordan man styrker helhedssynet på patienternes forløb gennem tværprofessionelle relationer, fælles læring, dialog og kommunikation.

Dagen var arrangeret som en bustur med stop undervejs. Den bød på både forskningsresultater og konkrete projekter, hvor man havde arbejdet med at styrke det tværsektorielle samarbejde. Emnerne var alt fra tværsektoriel stuegang til "nudging".

I bussen blev der også holdt oplæg, og turen gav deltagerne gode muligheder for at netværke.

Dagens besøg

  • Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering
  • Center for Diabetes, Københavns Kommune
  • Nordsjællands hospital

Program for temadagen "Byg BRO gennem dialog"

 

Redaktør