Roadshow - bedre forløb for patienter med type 2-diabetes og KOL

​Et eksempel på anvendelse af metoden "Roadshow" som kompetenceudvikling.

​Formålet med "Roadshows" var at kompetenceudvikle praktiserende læger, praksispersonale og kommunalt ansatte inden for rehabiliteringsområdet vedrørende type 2-diabetes og KOL, på grund af praktiserende lægers nye overenskomst i 2018. I overenskomsten var der krav om nye rådgivningsmuligheder- og henvisningsformer i diabetes- og lungeambulatorierne samt nye faglige guidelines i forløbsprogrammerne for type 2-diabetes og KOL. Dette Roadshow var en del af en større indsats: Projekt Type-2Diabetes og KOL i Syd.

Denne specifikke kompetenceudvikling skal bibringe viden om:

  • At patienterne får den rette behandling hos egen læge, inden for de sidste nye guidelines
  • At egen læge har mulighed for at ringe til lunge- og diabetesambulatoriets telefon-hotline, hvor en overlæge giver faglig rådgivning om kompleks medicinsk behandling
  • Kun at henvise patienter til ambulante forløb i hospitalets ambulatorier ud fra aftalte kriterier
  • Indholdet i de kommunale rehabiliteringsforløb i kommunalt regi

Anvendelse af metoden

Roadshows blev afholdt i de praktiserende lægers lokalområder, hvilket betød at man mødtes med kolleger fra andre lægehuse - både læger og praksispersonale. Faglige eksperter, specialister og overlæger fra hospitaler tog ud i lokalområderne for at sikre at den faglige opdatering fandt sted i lokal kontekst, og de kommunale rehabiliteringsansatte beskrev kommunens rehabiliteringstilbud. Dette skabte et rum for netværksdannelse og videns- og erfaringsudveksling på tværs af sektorer, mellem sundhedsprofessionelle fra almen praksis, hospitaler og kommuner. Programmet var stort set det samme fra sted til sted - eneste tilpasning var i forhold til at sikre den lokale sammenhæng. 

Målgruppen

Målgruppen var ansatte inden for type 2-diabetes og KOL-området:

  • Almen praksis: læger og praksispersonale.
  • Kommuner: sundhedsprofessionelle, der arbejder med patientundervisning på rehabiliteringsområdet, forløbskoordinatorer og rehabiliteringssygeplejerske/fysioterapeut inden for KOL og type 2-diabetes.
  • Hospitaler: visiterende overlæger, unge læger og rehabiliteringssygeplejersker på hospitaler. 

Har du lyst til at høre mere?

Resultaterne af indsatsen bliver evalueret og præsenteret i begyndelsen af 2020. Indtil da kan du altid læse om Roadshow-metoden i vores Idekatalog.

For yderligere information kontakt mie.merete.rasmussen@regionh.dk / tlf.: 24913808.


Redaktør