Certificeringsforløb af facilitatorer i Guidet Egen-Beslutning

Brænder du for at hjælpe patienter og borgere bedst muligt til at hjælpe sig selv med at klare hverdagsudfordringer med sygdom? Så bliv certificeret facilitator i Guidet Egen-Beslutning (GEB). 

Varighed: 2:00 min.

Målgruppe for uddannelsen

Målgruppen er sundhedsprofessionelle på hospitaler, i kommuner og almen praksis, som ønsker at styrke deres kommunikationskompetencer i mødet med patienter, der skal håndtere langvarige sundhedsudfordringer.

Hvad får du ud af forløbet?

  • Du får redskaber til aktivt at støtte dine patienter og borgere i at problemløse og nå deres egne mål for deres sundhedsudfordringer

  • Du bliver bedre og mere fokuseret på at kommunikere ud fra patientens og borgerens behov, hvor deres dagsorden er i fokus

  • Du lærer at anvende den evidensbaserede GEB , som er et dialogværktøj der guider patienter/borgere, evt. pårørende og sundhedsprofessionelle igennem en fælles beslutningstagen

  • Du træner GEB-samtaleteknik og struktureret kommunikation med patienter og borgere i din egen praksis.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen indeholder: 
  • Selvstudie svarende til i alt to dage (e-læringsmoduler, litteratur læsning, forberedelsesopgaver, m.m.) 
  • To fremmøde dage på fastlagte datoer
  • To øveforløb af hver 3-4 samtaler med patienter og borgere, hvor du træner metoden i egen praksis. Du skal afsætte tid til forberedelse til samtalerne og opsamling efterfølgende i form af refleksionsøvelser
  • 2 x 30 min. supervision på dine afholdte samtaler med erfaren GEB-facilitator
  • Afsluttende digital test (ca. 45 min.)

Samtlige elementer i uddannelsen er obligatoriske og når du har gennemført og bestået, bliver du certificeret facilitator i GEB-metoden.

Uddannelsen har fokus på at involvere ledere og implementere metoden i praksis. Derfor skal din nærmeste leder tilmelde sig og gennemføre "Guidet Egen-Beslutning - Digitalt ledelses kick-off", som er et kort e-læringsmodul, der introducerer lederne i metoden Guidet Egen-Beslutning og uddannelsesforløbet.

Forudsætninger for deltagelse

Du skal have mulighed for at afholde GEB-samtaler med to patienter/borgere i egen praksis.

Undervisere

Forskere i GEB-metoden og erfarne brugere af metoden i klinisk praksis.

Praktisk information

Uden deltagerbetaling for deltagere fra Region Hovedstaden (hospitaler, kommuner og almen praksis).  Pris 5.000 kr. for deltagere fra andre regioner og kommunerne i regionerne samt almen praksis.

Tilmeld dig

Ansatte fra Regions Hovedstadens hospitaler eller koncerncentre: Tilmeld dig certificeringsforløbet på Kursusportalen

Ansatte i Region Hovedstaden (kommuner og almen praksis) samt ansatte i andre regioner: Tilmeld dig certificeringsforløbet på Kursusportalen

Redaktør