Webinarer: Det digitale møde med patienter og borgere i sundhedssektoren

COVID-19 har for alvor forandret den måde, sundhedsprofessionelle kommunikerer med patienter og borgere. Men når vores kommunikation flytter sig fra fysiske til digitale møder, kræver det også nye kompetencer. 
Fire webinarer á 45 minutter sætter fokus på, hvordan du skaber det gode digitale møde med patienter og borgere.

Se med når forskere og sundhedsprofessionelle, der til dagligt beskæftiger sig med digital patientkommunikation, deler ud af deres viden og giver dig tips og tricks. 
Temaerne udspringer af en lang række interviews med sundhedsprofessionelle, foretaget af Tværsektoriel Kompetenceudvikling.  

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle fra hospitaler, kommuner og almen praksis.

Webinarer:

Når det digitale møde bliver sårbart - 15. april kl. 14-14:45

Hvilken betydning har forudsætninger hos sundhedsprofessionelle, patienter og borgere for det digitale møde? I hvilke situationer skaber digital kommunikation ulighed?

Webinaret indeholder to oplæg:

Digital patientkommunikation: Sårbart eller suverænt?
Hvordan har øget digital kommunikation påvirket kontakten til patienterne i almen praksis og lægevagten? Hvad er fordele og ulemper? Hvordan skaber vi de bedste rammer? Hvor det vil tage os hen fremad?

Oplægsholder: Michael Hejmadi
Praktiserende læge, ekstern lektor ved Syddansk Universitet og medforfatter til bogen "Doktor Hansen har set sin sidste patient", der beskriver, hvordan teknologien forandrer lægens rolle og relation til patienten.

Videokonsultation i almen praksis:  Forbedrende forandringsvind 
eller den perfekte storm?
Videokonsultation i almen praksis blev implementeret på ultrakort tid uden solid evidens at bygge på. I projektet ReMoTe har de fire Forskningsenheder for Almen Praksis samskabt støttematerialer med brugerne til at understøtte video-konsultation i almen praksis. Oplægget giver både forsknings- og praksisviden til at kvalificere brugen af en ny teknologi, som befinder sig i en sårbar opstartsfase.

Oplægsholder: Ulrik Bak Kirk 
Leder indsatsen Digital Sundhed på Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Har sammen med kollegaer nationalt rejst ca. 15 mio. kr. i løbet af 2020 til yderligere forskning og kvalitetsudvikling af videokonsultation i almen praksis over de kommende år. 

Brugerperspektivet - 11. maj 2021 kl. 14-14:45

Hvordan oplever patienter og borgere den digitale kommunikation? 
Hvilke kompetencer kalder det på i fremtidens sundhedsvæsen?
Hvornår er det digitale ikke den bedste løsning? 

Oplægsholder: Lene Nissen
Sygeplejerske på Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.
Hun har siden 2013 arbejdet med selvmonitorering og videokonsultationer og stået i spidsen for et kvalitativt studie med fokus på KOL-patienters oplevelser af den telemedicinsk intervention(Net-KOL).

Oplægsholdere: Patientundervisere
Patientundervisere er patienter, der er uddannet i at formidle deres perspektiver til sundhedsprofessionelle. To af dem deler deres gode og dårlige erfaringer med at bruge digital kommunikation i  sundhedsvæsenet.
Patientunderviserne er tilknyttet CAMES, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation under Region Hovedstaden. 

Tilmeld dig et eller flere webinarer

Den individuelle videokonsultation og samtale 12. november 2020
Hvordan sikrer man den nærværende kontakt? Hvordan forbereder og gennemfører man et godt videomøde med patienter og borgere?

Online træning i grupper 9. december 2020
Hvilke udfordringer kan der opstå i online videoundervisning og vejledning til mindre grupper af patienter/borgere?

Redaktør