Webinarer: Kompetencer i det digitale møde med patienter og borgere i sundhedssektoren

COVID-19 har for alvor forandret den måde, sundhedsprofessionelle kommunikerer med patienter og borgere. Men når vores kommunikation flytter sig fra fysiske til digitale møder, kræver det også nye kompetencer. 
Fire webinarer á 45 minutter sætter fokus på, hvordan du skaber det gode digitale møde med patienter og borgere.

Webinarer

Den individuelle samtale/konsultation (November 2020)
Hvordan sikrer man den nærværende kontakt? Hvordan forbereder og gennemfører man et godt videomøde med patienter og borgere?

Gruppebaseret undervisning og vejledning (December 2020)
Hvilke udfordringer kan der opstå i online videoundervisning og vejledning til mindre grupper af patienter/borgere? Hvilke kompetencer kalder det på hos os sundhedsprofessionelle?

Når det digitale møde bliver sårbart (Januar 2021)
Hvilken betydning har forudsætninger hos sundhedsprofessionelle, patienter og borgere for det digitale møde? I hvilke situationer skaber digital kommunikation ulighed?

Brugerperspektivet (Februar 2021)
Hvordan oplever patienter og borgere den digitale kommunikation? Hvilke kompetencer kalder det på i fremtidens sundhedsvæsen?

OBS! Webinarene kan tages enkeltvis, men vi anbefaler, at du deltager i alle fire for at få det fulde udbytte. 

Oplægsholdere

Forskere og sundhedsprofessionelle, som til dagligt beskæftiger sig med digital patientkommunikation samt deres perspektiver på det at være bruger i en digital sundhedssektor. 
Temaerne tager afsæt i svarene fra en lang række fra interviews med sundhedsprofessionelle foretaget af Region Hovedstadens Enhed for Uddannelse. 

Praktisk

Webinarene afholdes i tidsrummet kl. 14-14:45 (45 min.)
Webinarene består af oplæg og mulighed for at stille spørgsmål.
Du modtager et link på forhånd, og der åbnes for check-in 10 minutter før start. 

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle fra hospitaler, kommuner og almen praksis.

Tilmeld dig

Via en holdagent i Kursuportalen får du direkte besked, når vi åbner for tilmeldinger. OBS! Holdagenten findes i øverste højre hjørne i Kursusportalen. 

Ansat i Region Hovedstaden
Ansat udenfor Region Hovedstaden

Redaktør