Eksistenslaboratorium - samtaler om eksistentielle temaer

Over tre workshops bliver du bedre rustet til at indgå i samtaler med patienter/borgere og deres pårørende om de grundlæggende eksistentielle temaer, der er på spil, når mennesker rammes af sygdom.

Målgruppe for kurset

Sundhedsprofessionelle på hospitaler, i kommuner og almen praksis, som har kontakt med patienter, borgere og pårørende med behov for at drøfte eksistentielle temaer relateret til deres sundhedstilstand. 

Hvad får du ud af kurset?

Undersøgelser viser, at patienter og borgere efterspørger støtte i forhold til de eksistentielle problemer, som opstår, når svær sygdom eller en forestående død ændrer deres hverdagsliv og livsdrømme. Samtidig peger sundhedsprofessionelle på, at de mangler tid og kompetencer til at kunne støtte patienter og borgere i disse svære samtaler.

Dette kursus kan hjælpe dig til at:

  • styrke din viden omkring, hvilke grundlæggende eksistentielle temaer, der hver eneste dag er på spil i sundhedsarbejdet - og hvordan de hænger sammen med dine egne erfaringer og eksistentielle overvejelser.
  • opnå mere viden om hvordan du kan indgå i samtaler om eksistentielle temaer med patienter/borgere og deres pårørende.
  • styrke sproget om den menneskelige eksistens og blive trænet i at lytte til det eksistentielle spor i de konkrete samtaler med patienter/borgere og deres pårørende.
  • få et trygt rum for samtale med kolleger og refleksion over jeres erfaringer som sundhedsfaglig inden for eksistentielle emner i mødet med patienter/borgere og pårørende. 
  • styrke dine kompetencer til et bedre samspil med patienter/borgere og pårørende, som er en fælles vision i Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2019-2023.

Opbygning af kurset

På kurset gør vi brug af en undervisningsmodel til sundhedsprofessionelle, som kaldes Eksistenslaboratorium. Eksistenslaboratoriet ruster dig til bedre at kunne tale med patienter og pårørende om de grundlæggende eksistentielle temaer, der er på spil, når mennesker bliver syge. 

Kurset består af tre workshops af to timers varighed, som afholdes med ca. tre ugers mellemrum. Et hold består af 6-8 deltagere fra en eller flere afdelinger, og derfor er det en fordel hvis du tilmelder dig sammen med nogle af dine kolleger, så I danner "jeres eget hold". 

Formen på kurset er refleksionsbaseret undervisning, øvelsesarbejde og holddiskusion. Der er derfor fokus på at inddrage erfaringer fra egen praksis. Du får desuden mulighed for at arbejde med at justere dine egne forventninger, forestillinger og oplevede barrierer i relation til at drøfte eksistentielle emner med patienter/borgere og pårørende. 

Eksistenslaboratoriet indeholder:

  • Dialog og øvelser i et trygt rum
  • Et naturligt sprog omkring det eksistentielle
  • Håb og mening i livet
  • Bevidsthed om barrierer for den eksistentielle samtale

Undervisere

Et Eksistenslaboratorium tilrettelægges og afvikles af en laboratorieleder, som er uddannet i metoden og har en række øvelser, der kan inspirere holdets arbejde. 

Praktisk information

Eksistenslaboratoriet er uden deltagerbetaling for ansatte på hospitaler, i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden. Kurset foregår på jeres arbejdsplads medmindre andet aftales. 

Ved interesse for at afholde et eksistenslaboratorium hos jer eller behov for yderligere information, kontakt venligst Udviklingskonsulent Izaskun Altemir Garcia på mail: maria.izaskun.altemir.garcia@regionh.dk


Redaktør