Facilitér og understøt uddannelsessøgende til interprofessionel læring og samarbejde

Et todages kursus, hvor du bliver trænet og får styrket dine kompetencer, så du kan undervise, vejlede og understøtte uddannelsesaktiviteter for professionsbachelorstuderende og elever i at indgå i samspil med patienter, borgere og pårørende i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. 

Hvad er interprofessionel læring og samarbejde?

Interprofessionel læring og samarbejde handler om, at professionerne lærer med, af og om hinanden i et tæt og forpligtende samarbejde med fokus på systematisk involvering af patienter/borger og de pårørende. 

Hør hvad tidligere deltagere tager med sig fra forløbet

Varighed: 03:05 min.

Målgruppe for kurset

Kurset er for dig, der har ansvaret for undervisning, vejledning og uddannelses -aktiviteter på tværs af de sundhedsfaglige uddannelser og til kliniske vejledere/ undervisere, praktikansvarlige, uddannelsesansvarlige på tværs af specialer og sektorer på hospitaler og i kommunerne, samt til adjunkter og lektorer på professionshøjskoler.

Vi tilstræber os på at sammensætte hold, så der sikres læring på tværs af professioner, afdelinger, enheder, sektorer og uddannelsesområder. 

Hvad får du ud af kurset?

Du opnår viden, færdigheder og kompetencer i at:
  • anvende interprofessionel læring og samarbejde i egen undervisningspraksis
  • bidrage til et godt interprofessionelt læringsmiljø, hvor der læres med, af og om hinanden
  • anerkende, understøtte og inddrage andre professioners erfaringer og faglige perspektiver
  • inddrage og styrke professionsbachelorstuderende og eleverne i at arbejde med interprofessionel læring og samarbejde
  • anvende metoder og værktøjer til facilitering i en interprofessionel undervisningspraksis
  • understøtte teamudviklingsprocesser gennem facilitering på tværs af professioner til grupper/teams 
  • være rollemodel for interprofessionel læring og samarbejde i egen undervisningspraksis.

Opbygning af kurset

Kurset er tilrettelagt med brug af e-læring, korte oplæg, øvelser, inddragelse af din undervisningspraksis. Der er fokus på, hvordan der kan arbejdes med interprofessionel læring og samarbejde. Facilitering og teamsamarbejde indgår, som en integreret del af kurset og alle deltagerne sammensættes i interprofessionelle teams, hvor kompetencer inden for facilitering og teamsamarbejde styrkes og trænes. 

Undervisere

Underviserne er konsulenter og facilitatorer og en studentermedhjælper fra Center for HR og Uddannelse. Elever og studerende, kliniske undervisere/vejledere og adjunkter/lektorer, der alle bidrager med deres erfaring og læring i tværprofessionelle og interprofessionelle sammenhænge.

Praktisk information

Kurset udbydes en gang i foråret og en gang i efteråret. Hvis du er blevet nysgerrig eller har brug for vide mere, så finder du mere information i vores folder:


Tilmeld dig via Kursusportalen


Vi udbyder også skræddersyede læringsaktiviteter, som tilrettelægges ud fra jeres ønsker og behov. Aktiviteterne udvikles i et tæt samarbejde med ledelsen og de relevante sundhedsprofessionelle og de involverede afdelinger/organisationer.


Redaktør