Netværk om digital læring

Del viden og blive inspireret i netværk for digitale læringsmaterialer.  Netværket er for dig, som arbejder med eller har interesse for at anvende nye teknologier til undervisning og læring i pleje- og sundhedssektoren.

Målgruppe for kurset

Uddannelsesansvarlige med ansvar for de sundhedsprofessionelle professionsbachelorer og erhvervsuddannelser på hospitaler, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Hvad får du ud af netværksmøderne?

  • Du møder andre, som også interesserer sig for digital læring
  • Du får sparring på emner, som er relevante for din praksis
  • Du får mulighed for at drøfte udfordringer og dele erfaringer
  • Du får inspiration til, hvordan man kan anvende digitale læringsmaterialer i samarbejde med uddannelsessøgende og sundhedsprofessionelle.

Hvad forventer vi af dig?

  • At du er nysgerrig på at anvende digitale læringsmaterialer
  • At du er så vidt muligt forpligter dig til at deltage på alle møder og minimum for et år ad gangen.

Hvem faciliterer netværket?

Netværket faciliteres af konsulenter fra Region Hovedstaden, Center for HR og Uddannelse. Konsulenterne har en solid erfaring med at udvikle og anvende digitale læringsmaterialer og undervisning i sundhedsvæsenet.

Praktisk information

Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden faciliterer netværket og afholder to møder årligt, hvor medlemmerne har mulighed for at mødes for at dele erfaringer, oplevelser samt give hinanden inspiration til arbejdet med de digitale undervisningsmaterialer.

Derudover vil netværksmøderne have fokus på videndeling samt implementering i lokal praksis. Netværksmøderne varer 3 timer per gang og inkluderer en let frokost eller et morgenmåltid.

Tilmeld dig 
Tilmeld dig netværket for digitale læringsmaterialer på kursusportalen

Hent mere inspiration i de digitale undervisningsmaterialer på kursusportalen. 


Redaktør