Støtte til livet med kræft - Behovsvurdering

​Styrk dine kompetencer i at afholde behovssamtaler med afsæt i forberedelsesskemaet "Støtte til livet med kræft". 

​Målgruppe

Kurset er målrettet dig, som er uddannet professionabachelor fx sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, diætist, kræftkoordinator  mfl. og ansat i kommune, almen praksis eller på hospital, hvor du afholder behovssamtaler med patienter/borgere med kræft. 

Hvad får du ud af at deltage på kurset?

  • Du får indsigt i definitioner, krav og opgaver i henhold til forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.
  • Du får kendskab til kommunikation og eksempler på rehabiliterende og palliative indsatser i det tværsektorielle samarbejde.
  • Du får styrket dine kompetencer i at afholde behovsvurderingssamtaler med afsæt i skemaet "Støtte til livet med kræft".

Kursets opbygning

Du undervises i begreber som rehabilitering, palliation, patientinddragelse og kommunikation. Fokus er på, hvordan skemaet "Støtte til livet med kræft" anvendes, når du skal vurdere patientens/borgerens behov for rehabiliterende og palliative indsatser. Behovsvurderingsskemaet kan ligeledes anvendes til andre målgrupper.

I undervisningen indgår film, øvelser og diskussion, og kurset forudsætter derfor aktiv deltagelse. 

Undervisere

Karna M. Vinther, Rehabiliteringskoordinator i Halsnæs kommune.

Lise Bjerrum Thisted, Rehabiliteringssygeplejerske i Enhed for kræftrehabilitering på Rigshospitalet.

Praktisk information

Kurset er af 3,5 timers varighed med 30 minutter til frokost og netværk. Kurset er desuden uden deltagerbetaling for ansatte på hospitaler, i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden.

Tilmeld dig

Du kan tilmelde dig kurset via Region Hovedstadens kursusportal på følgende links:

Ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden

Ansatte i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden


Redaktør