Sundhedspædagogik med fokus på mænds sundhed

​Dette kursus er for dig, som vil være klogere på mænds sundhed og kommunikation med mænd.

Målgruppe for kurset

Sundfagligt personale, som enten underviser eller vejleder mænd med kronisk sygdom eller heldbredsmæssige udfordringer. 

Hvad får du ud af kurset?

  • På kurset får du en introduktion i et sundhedspædagogisk perspektiv til at arbejde med mænd som særskilt gruppe. 
  • Kurset vil gøre dig i stand til at kommunikere med og tilrettelægge målrettede tilbud til mænd i forhold til ændring af livsstil, risikoadfærd og brug af sundhedsvæsnet.
  • Du får mulighed for at omsætte viden om mænd som målgruppe til konkrete greb i dit eget arbejde med patienter/borgere. 

Opbygning af kurset

Kurset forløber over en dag, hvor vi gennem oplæg, diskussion og eksempler fra praksis vil arbejde med, hvordan du kan møde mænd med en kronisk sygdom gennem god kontakt og dialog. 

Kommunikation, rekruttering og dialog med mænd er de centrale temaer, vi arbejder med på kurset. 

Undervisere

Kurset tilrettelægges i samarbejde med Forum for mænds sundhed. Underviserne har teoretisk og praktisk viden om at arbejde med mænd som målgruppe, kommunikation og sundhedspædagogik. 

Praktisk information 

Kurset d. 22 april 2020 er blevet aflyst grundet risikoen for smittespredning af COVID-19. 

Vi arbejder på, at finde en ny dato for afholdelse af kurset. 

Kurset er uden deltagerbetaling for ansatte på hospitaler, i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden. 

Tilmeld dig

Du kan tilmelde dig via Region Hovedstadens kursusportal på følgende links:

Ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden 

Ansatte i kommuner og almen praksis samt andre regioner 

Andre relevante kurser

Sundhedspædagogik for patientundervisere

Sundhedspædagogik og etniske minoriteter


Redaktør