Sundhedspædagogik og etniske minoriteter

Få forståelse for, hvordan du møder patienter og borgere med anden etnisk baggrund end dansk gennem en god kontakt og dialog. Vi har fokus på kulturmødet.

Målgruppe for kurset

Kurset er målrettet dig, som er sundhedsprofessionel og fx underviser eller vejleder patienter/borgere med anden etnisk baggrund end dansk på hospitaler, i kommuner eller almen praksis.

Forudsætning for deltagelse

Det er en fordel, hvis du har gennemført det tre-dages uddannelsesforløb "Sundhedspædagogik for patientundervisere" fra Region Hovedstaden, diplom/master i pædagogik/sundhedspædagogik eller anden relevant uddannelse. Supplerende litteratur vil sendes til deltagere, som ikke kan imødekomme ovenstående forudsætning, som forberedelse til kurset. 

Det anbefales, at to medarbejdere fra samme arbejdsplads deltager på holdet, da det viser sig at have en god effekt på kursusudbyttet at kunne sparre med hinanden og inddrage egen kontekst i drøftelserne.

Deltagerne læser udvalgte artikler samt arbejder med en refleksions- og afprøvningsopgave i egen praksis mellem den første og anden undervisningsdag. Deltagerne forbereder et par spørgsmål med afsæt i egen praksis / egne erfaringer fra de to workshops på dag 2.

Hvad får du ud af kurset?

  • Du får øget forståelse for, hvordan du kan møde patienter og borger med anden etnisk baggrund end dansk gennem en god kontakt og dialog.
  • Du tilegner dig grundlæggende interkulturelle kompetencer og kommunikationsfærdigheder.
  • Du får redskaber til at skabe bedre rammer for dit møde med indvandrere og flygtninge.
  • Du udveksler erfaringer med andre deltagere for at styrke det tværsektorielle samarbejde i forhold til etniske minoriteter.
  • Du vil styrke dine kompetencer til et bedre samspil med patienter/borgere og pårørende, som er en fælles vision i Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2019-2023.

Temaer på kurset

  • Kultur og kulturel forforståelse
  • Forskellige sårbarheder, sundhedsopfattelser og religionsopfattelser
  • Tolkning
  • Interkulturel kommunikation

Kursets opbygning

På dette to-dages kursus sætter vi fokus på udfordringer i forbindelse med kulturmødet og sundhedsarbejdet med etniske minoriteter.

Kurset er formet af oplæg, diskussioner og eksempler fra praksis, som vil give dig en øget forståelse for, hvordan du kan møde patienter og borgere med anden etnisk baggrund end dansk gennem god kontakt og dialog. 

Undervisere
Lisa Duus, Konsulent hos Sundhed for etniske minoriteter.
Marie Louise Nørredam, Professor MSO, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), København Universitet.
Naveed Baig, Imam og hospitalskoordinator hos Etnisk Ressoruceteam på Rigshospitalet i Region Hovedstaden. 
Khadija Al Mohammadi, Sundhedsformidler og vejleder på Greve Nord projektet.
Kefaia Ali Abdullah Yousef, Fysipterapeut på Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden.
Philip Aller, Kvalitets- og udviklingschef hos Tolkdanmark.

M.fl. 

Praktisk information

Datoer i 2021:
Forårshold: 28. januar og 25. februar, begge dage kl. 8:15-15:30
Efterårshold: 7. september og 5. oktober, begge dage kl. 8:15-15.30

Regionalt Uddannelsescenter v/ Gentofte Hospital 
Gentofte Hospitalsvej 10B
2900 Hellerup  

Pris

Kurset er uden deltagerbetaling for ansatte på hospitaler, i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden.
Prisen er 1500 kr. for ansatte fra andre regioner end Region Hovedstaden og tilhørende kommuner samt almen praksis. 

Tilmeld dig

Du kan tilmelde dig kurset via Regions Hovedstadens kursusportal på følgende links:

Redaktør