Sundhedspædagogik og nære relationer

Du får fire værktøjer til at vejlede og undervise i et aktivt samspil med familie- og pårørende i rehabiliteringstilbud. Vi har fokus på familier, hvor mindst én har type 2 diabetes, men du kan anvende værktøjerne hos familier med en anden kronisk sygdom.

Målgruppe for kurset

Sundhedsprofessionelle ansat i og uden for Region Hovedstaden, som arbejder med patientuddannelse f.eks. i kommunerne jf. forløbsprogrammerne og ønsker at arbejde med familie- og pårørende inddragelse.

Hvad får du ud af kurset?

  • Du tilegner dig viden om teorier og metoder, der kan medvirke til at personer med type 2 diabetes og deres familier får indsigt og støtte, når diabetes rammer familien.
  • Du får redskaber til at planlægge undervisningsforløb ud fra pædagogiske, didaktiske og praktiske overvejelser.
  • Du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre sundhedsprofessionelle, med henblik på at styrke det interprofessionelle samarbejde.

Opbygning af kurset

På dette én-dags kursus præsenteres teorier om og perspektiver på familiedynamikker, i et patientuddannelsesperspektiv. Der er fokus på, hvordan du konkret kan anvende de didaktiske værktøjer: Familielinen, Familiespejlet, Familieplanen og Familiebogen, som indgår i Familiekassen. Desuden kommer vi ind på hvordan du kan tilrettelægge din undervisning/vejledning, så den foregår i et aktivt samspil med hele familien.

Vi har allieret os med Psykolog Julie Drotner som præsenterer sine erfaringer med  familiedynamikker og familier med diabetes, og inddrager kursisternes spørgsmål og udfordringer. Der tages udgangspunkt i patienten med diabetes og dennes familie, som Familiekassen er udviklet til. Vi har erfaring med, at værktøjerne også kan anvendes til personer med andre kroniske sygdomme og deres familier eller pårørende. 

Familierelationer og -dynamikker samt facilitering af dialog i familien, er nøgleordene på dette kursus.

Praktisk information

Kurset er af én dags varighed og er uden deltagerbetaling for ansatte på hospitaler, i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden. Prisen for ansatte fra andre regioner er 895 kr pr. deltager. 

Tilmeld dig

Der er pt. ingen hold udbudt. Er du interesseret i kurset, er du velkommen til at skrive en mail til bibi.charlotte.hansen@regionh.dk og høre mere


Redaktør