Temaeftermiddag om det reviderede forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme

Bliv opdateret på det reviderede forløbsprogram og få kendskab til metoder og ansvarsområder indenfor rehabilitering af hjertesygdomme. 

​Målgruppe 

Fysioterapeuter, kliniske diætister, sygeplejersker og ledere, som arbejder med indsatser i forbindelser med rehabilitering af hjertesygdomme. Dagens indhold er relevant for ansatte i kommuner, almen praksis og på hospitaler. 

Hvad får du ud af at deltage i en temaeftermiddag?

  • Du bliver opdateret på de fire hjertesygdomme i forløbsprogrammet samt behandlingen af disse.
  • Du får kendskab til metoder og ansvarsområder inden for rehabilitering af hjertesygdom.
  • Du får lejlighed til at skabe netværk på tværs af sektorer.

Temaeftermiddagenes forløb

Dagene er tilrettelagt med en fælles introduktion til forløbsprogrammet, faglig opdatering på de fire hjertesygdomme samt behandlingen af disse. Efterfølgende er der mulighed for at vælge mellem tre forskellige workshops:

  1. Fysisk træning og arbejdstest
  2. En sammenhængende ernæringsindsats
  3. Sygdomsmestring og redskaber til motivation
Temadagene afsluttes med en fælles opsamling, hvor fokus er på, hvordan vi sammen kan forbedre og udbygge samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og hospitaler.

Der er indlagt pauser undervejs i programmet. 

Praktisk information

Temaeftermiddagene afholdes fra kl. 12:00-16:00 og er desuden uden deltagerbetaling. 

Der serveres en sandwich og drikkevarer ved ankomst samt kaffe, te og kage/frugt om eftermiddagen.  

Tilmelding

Du kan tilmelde dig via kursusportalen på følgende links:

Ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden

Ansatte i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden

Kommende temaeftermiddage

Temaeftermiddagen d. 5. maj 2020 er blevet aflyst grundet risikoen for smittespredning af COVID-19. 

Vi arbejder på, at finde nye datoer for afholdelse af temaeftermiddagen.

Afholdte temaeftermiddage

  • Mandag d. 24. februar 2020
  • Onsdag d. 13 november 2019

Redaktør