E-læring - observation af tidlige sygdomstegn hos ældre borgere

Bliv bedre til at observere systematisk og lær at handle på de ændringer, som opstår hos ældre borgere. Med ny viden kan du være med til at reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser. 

Målgruppe for kurset

Kurset Virker Hverdagen er udviklet til dig, der er social og sundhedshjælper eller social og sundhedsassistent i den kommunale hjemmepleje eller på et plejecenter. Kurset er også for elever, undervisere og kliniske vejledere.

Hvad får du ud af kurset?

  • Du og dine kollegaer får et systematisk og fælles sprog, I kan bruge, når I beskæftiger jer med observation og dokumentation
  • I får hjælp til, hvordan I kan arbejde med at forebygge og opspore tidlige sygdomstegn
  • I får et fælles afsæt for arbejdet med flere og mere komplekse borgere
  • I udvikler jeres kompetencer til systematisk at observere, reagere og dokumentere hændelser i jeres arbejde hos borgerne  
  • Med ny viden kan I medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser blandt ældre borgere.

Opbygning af kurset

Virker Hverdagen er et digitalt og gruppebaseret e-læringsmateriale baseret på fire virkelighedsnære cases. Materialet har en visuel tilgang til læring og lægger vægt på at bringe din og dine kollegers viden i spil gennem faglige refleksioner og drøftelser. Kompetenceudviklingen i Virker Hverdagen baserer sig på Hjulet, der
er et simpelt, men systematisk observationsværktøj anbefalet af Sundhedsstyrelsen. 

Se eksempler på cases i materialet

Praktisk information

Kurset er uden deltagerbetaling og er baseret på e-læring.

Materialet lægger i høj grad op til debat og diskussion, og det er en fordel at anvende det sammen med andre. På den måde opnår I den bedste læring. Du kan dog også vælge at  gennemføre e-læringen alene.

Tilmeld dig

Du tilmelder dig og og kan derefter bruge e-læringsmaterialet.

Andre relevante kurser

Vi foreslår e-læringskurset:

 "Virker Samarbejdet - bliv bedre til at samarbejde på tværs"

Redaktør