Virker samarbejdet - bliv bedre til at samarbejde på tværs

Vores digitale gruppebaserede undervisningsmateriale på fire moduler har til formål at gøre dig klogere på samarbejde og kommunikation på tværs af sektorer og faggrupper. Det er fleksibelt, og fokus er på refleksion over din egen praksis

Målgruppe for kurset

Sundhedsprofessionelle og mellemledere der arbejder i det tværsektorielle felt, ansat i almen praksis, kommuner eller på hospitaler og i psykiatri. fx sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere og flere andre fagpersoner. Desuden kan studerende, elever, undervisere og uddannelsesansvarlige samt kliniske undervisere og praktikansvarlige på de sundhedsprofessionelle uddannelser få gavn af at tage kurset.

Hvad får du ud af kurset?

  • Du får generel viden om samarbejde omkring patienter med kronisk, medicinske og psykiske sygdomme på tværs af sektorer
  • Du bliver introduceret til aftaler, strategier og lovgrundlag i det tværsektorielle samarbejde
  • Du får indblik i og inspiration til, hvordan andre samarbejder og koordinerer tværfagligt og i en tværorganisatorisk kontekst med fokus på patienter/borgere
  • Du vil få viden og inspiration til hvordan du skaber mere sammenhæng i borgerens forløb, som er en af visionerne i ”Vores Sundhedsaftale 2019-2023”
  • Du får en øget indsigt i tværsektoriel kommunikation - også den digitale kommunikation

Opbygning af kurset

Virker Samarbejdet består af film, animationer og refleksionsspørgsmål som tager udgangspunkt i situationer, som du kan genkende fra din egen hverdag. Blandt andet får du indsigt i fælles strategier og aftaler, kommunikation og patientindragelse. Du og dine kolleger eller medstuderende kan arbejde med materialet sammen. Dele af materialet kan også anvendes selvstændigt, eventuelt som forberedelse og inspiration til et temamøde eller en studieopgave.

Praktisk information

Kurset er uden deltagerbetaling og er digitalt undervisningsmateriale

Du kan sagtens arbejde alene, men da materialet i høj grad lægger op til dialog, refleksion og drøftelser, kan det være en fordel at anvende det sammen med andre. På den måde opnår I den bedste læring. Materialet kan også anvendes som et opslagsværk og som et redskab for udvikling af det tværsektorielle samarbejde, uanset hvor du arbejder til dagligt. 

Tilmeld dig
Er du ansat i Region Hovedstaden tilmelder du dig via Kursusportalen.

Andre relevante kurser

Vi foreslår e-læringskurset:


Redaktør