Workshop om sygdomsmetaforer - nye metoder til god patientkommunikation

​Vil du blive klogere på, hvordan metaforer påvirker dine samtaler med patienter? Så kom og deltag i denne nyskabende workshop

​Målgruppe for workshoppen

Sundhedsfagligt personale ansat både i og udenfor Region Hovedstaden. 

Hvad får du ud af workshoppen?

Målet med workshoppen er, at du:

  • bliver klogere på sprogets metaforer og hvordan visse metaforer knytter an til bestemte sygdomme
  • bliver i stand til at bruge patientens metaforer til at forstå deres liv med en sygdom
  • bliver mere bevidst om og aktivt reflekterer over, hvilket sprog og hvilke metaforer du selv anvender
  • opnår bedre samtaler og samarbejde med patienten
På workshoppen arbejder vi både med teoretisk oplæg, eksempler fra praksis og refleksionøvelser i plenum. 

Underviser

Dorte Lund-Jacobsen, Inpraxis, Sygeplejerske, MA i retorik og kommunikation. 

Praktisk information

Første workshop finder sted den 15. september 2020 kl. 11.30-15.00.
Workshoppen finansieres af projektmidler og er derfor uden deltagerbetaling både for ansatte i Region Hovedstaden og ansatte i andre regioner. 
Ved afmelding efter tilmeldingsfrist eller udeblivelse opkræves et administrationsgebyr på 500 kr. 

Forplejning er inkluderet og vil bestå en sandwich til frokost samt eftermiddagskaffe, frugt og kage. 

Program15september.pdf

Tilmeld dig

Du kan tilmelde dig workshoppen via Region Hovedstadens kursusportal på følgende links:

Ansatte i Region Hovedstaden

Ansatte i øvrige regioner

Andre relevante kurser

Narrativ Medicin

Redaktør