Webinar: Tværsektorielt samarbejde på virtuelle vilkår

Få redskaber til at samarbejde i projekter digitalt, og få inspiration til at samarbejde på tværs af sektorer.

Vent...


Oplæg på webinaret den 14. juni kl. 14-16.


Tværsektorielt samarbejde på virtuelle vilkår
V. Lars Pedersen, Pitstop Management, forfatter til bogen “Samarbejde – hver for sig” – en værktøjskasse til deltagere i virtuelle teams og projekter".
• Hvad er de afgørende forskelle ved samplaceret og virtuel ledelse?
• Hvad er projektlederens fokusområder - hvad er styrker og udfordringer i virtuelt/hybridt samarbejde?
• Hvordan bygger man et virtuelt projektfællesskab?
• Guide: Pilotering af det virtuelle projektsamarbejde
Undervejs i oplægget får du lejlighed til at dele dine overvejelser og høre om andres erfaringer. 

Dialogmøder på tværs - erfaringer med at køre BRO-projekt virtuelt
V. Udviklingsterapeut Henrik Hagen Poder, Afdeling for Rygmarvsskader, Neurocentret Rigshospitalet.
• Når COVID-19-pandemien nødvendiggør at dialogmøder må flyttes til en virtuel platform.

Hvordan får man hul igennem til kommunerne? 
V. Leder Michala Jessen, Sundhedsafdelingen i Halsnæs kommune.
Tværsektorielt samarbejde kræver gensidigt kendskab til rammer, opgaver og arbejdsvilkår hos samarbejdspartnerne. I en tid hvor vi fysisk mødes mindre på tværs, er det sværere at skabe nye kontakter og opbygge relationer. Hvad gør man så?

BYG BRO-Projekt TværIndsats – et overset kompetenceudviklingsbehov
V. Forskningskoordinator Henriette Laugesen, Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.
Oplæg om erfaringer med at uddanne sundhedsprofessionelle til at støtte borgeren og deltage i tværsektorielle netværksmøder

BYG BRO-projekt Tværsektorielt Udekørende Team 
Organisering af tværsektorielt samarbejde med afsæt i akutafdelingen – nye samarbejdsmåder i kendte rammer
V. Sygeplejerske Marie Lavesen, Projektleder Tværsektorielt Team, Nordsjællands Hospital
Beskrivelse af en organisering og udvikling af et tværsektorielt samarbejde med henblik på:
• At skabe kompetente medarbejdere med særlig viden om tværsektorielt samarbejde, primær sektor, udskrivelser og involvering af patienter/pårørende
• At bidrage til at diagnostik og behandling i højere grad kan foregå i eget hjem og varetages i fællesskab ud fra behov, kompetencer og rammer uden hensyntagen til sektorskel
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor