Kurser, netværk og temadage om tværsektoriel kompetenceudvikling

Bliv bedre til at samarbejde på tværs med vores kurser, netværk og temadage

Region Hovedstadens kriseledese har besluttet, at der fra 2. kvartal 2021 kan ske en balanceret genåbning af regionale uddannelsesaktiviteter med mulighed for hurtig nedlukning, hvis behovet for dette opstår. 

Det betyder: 
At større ikke-obligatoriske postgraduate kompetenceudviklingsaktiviteter som hovedregel udskydes til efter sommerferien, hvor alle danskere forventes af være vaccinerede.
At obligatorisk/lovpligtig uddannelse fortsat afvikles.
At hospitaler, virksomheder og centre kan prioritere kurser og uddannelse efter en konkret ledelsesmæssig vurdering. Deltagelse kræver eksplicit godkendelse af egen leder.