Kurser, netværk og temadage om tværsektoriel kompetenceudvikling

Bliv bedre til at samarbejde på tværs med vores kurser, netværk og temadage

Regionale uddannelsesaktiviteter (opdateret 12. august 2021)

Region Hovedstadens kriseledelse har besluttet, at der fra 2. kvartal 2021 kan ske en balanceret genåbning af regionale uddannelsesaktiviteter med mulighed for hurtig nedlukning, hvis behovet for dette opstår.

Det betyder:

  • At større ikke-obligatoriske postgraduate kompetenceudviklingsaktiviteter som hovedregel er blevet udskydt til efter sommerferien, hvor alle danskere forventes af være vaccinerede.
  • At obligatorisk/lovpligtig uddannelse fortsat afvikles.
  • At hospitaler, virksomheder og centre kan prioritere kurser og uddannelse efter en konkret ledelsesmæssig vurdering. Deltagelse kræver eksplicit godkendelse af egen leder.
  • At hospitaler, virksomheder og centre kan prioritere, at medarbejdere deltager i større møder, konferencer mv. efter en konkret ledelsesmæssig vurdering og under forudsætning af, at det er hensigtsmæssigt ift. driften.
    Deltagelse kræver eksplicit godkendelse af egen leder – og deltagelse aflyses, hvis smittebilledet kræver det.
    Afholdelse og deltagelse i større arrangementer forsøges afviklet virtuelt.

Forsamlingsloft og smtteforebyggelse
Sundhedsstyrelsen anbefaler pr. 3. august 2021, at det er muligt at øge antallet der samles i sundheds- og ældresektoren, samt visse dele af socialområdet, da en stor del af disse er vaccineret. Dette kan være relevant i forhold til at understøtte, at relevant undervisning, møder og mindre konferencer i regi af almindelig drift kan genoptages. Man skal dog overholde forsamlingsloftet, hvor man lovligt kan forsamles op til 500 både udendørs og indendørs. Man bør fortsat overholde de til enhver tid gældende smitteforebyggende anbefalinger, herunder afstand, håndhygiejne, rengøring, ventilation/udluftning af lokaler mv og bør ikke samles flere end de fysiske rammer tillader. 

Anbefaling om afstand
Sundhedsstyrelsens afstandsanbefaling er blevet formuleret mere generelt, og der er nu ikke angivet en bestemt anbefalet afstand i meter. Anbefalingen er at holde afstand til personer i det offentlige rum, når det er muligt. Bed venligt andre om at tage hensyn og holde afstand ved behov.
Der er ikke længere krav om coronapas ved deltagelse i møder, konferencer og undervisning i relation til arbejdet.