Facilitator i Interprofessionel Læring og Samarbejde - kompetenceudviklingsforløb

På forløbet bliver du trænet og får styrket dine kompetencer, så du kan facilitere på tværs af professioner, afdelinger og sektorer. Du bliver i stand til at iværksætte og understøtte teamsamarbejde og gruppeprocesser, skabe øget læring mellem professioner og arbejde systematisk med patient- og borgerinvolvering.

Hvad er Interprofessionel læring og samarbejde?

Interprofessionel læring og samarbejde handler om, at professionerne lærer med, af og om hinanden i et tæt og forpligtende samarbejde med fokus på systematisk involvering af patienter/borgere og de pårørende. 

Se videointerview med tidligerte deltagere

Målgruppe for kurset

Du skal have et eller flere af følgende arbejdsområder: 

 • Sundhedsprofessionel med direkte kontakt til patient/borger- og pårørende
 • Arbejde i grupper/teams med flere professioner
 • Deltage i eller planlægge udviklingsindsatser, der involverer flere forskellige professioner 
 • Ansvarlig for uddannelsesaktiviteter med forskellige professioner, både under- og efter endt uddannelse
 • Vi tilstræber os på at sammensætte hold bestående af medarbejdere og ledere fra hospitaler, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Hvad får du ud af kurset

Du opnår viden, færdigheder og kompetencer i at:

 • arbejde med interprofessionel læring og samarbejde i praksis
 • anvende forskellige metoder og værktøjer til facilitering
 • Inddrage patienter/borgere og pårørende i samarbejdet
 • facilitere mindre og større team/grupper på tværs af professioner, afdelinger og sektorer
 • anerkende og inddrage andre professioners erfaringer og faglige perspektiver
 • anvende metoder til at arbejde systematisk med patient-og borgerinvolvering i praksis
 • bidrage til et godt interprofessionelt læringsmiljø, hvor der læres med, af og om hinanden
 • iværksætte og understøtte teamsamarbejde og gruppeprocesser 
 • håndtere hierarkier, magt og uenigheder i samarbejdet
 • anvende feedback til læring og udvikling.

Opbygning af kurset

Forløbet består af et ledelsesseminar, kick off og tre moduler af to dages varighed.  Ledelsesseminariet skal sikre en stærk ledelsesopbakning og forankring af deltagerens interprofessionelle kompetencer tilbage til egen organisation.

Forløbet er tilrettelagt med brug af e-læring, korte oplæg, øvelser, inddragelse af din praksis, oplæg fra patienter/borgere og eventuelt pårørende, samt eksempler fra praksis, hvor der arbejdes med interprofessionel læring og samarbejde. 

Facilitering og teamsamarbejde vil indgå som en integreret del af forløbet, ved at alle deltagerne sammensættes i interprofessionelle teams, hvor facilitering, teamsamarbejde og feedback styrkes og trænes. 

Undervisere

Underviserne er konsulenter og facilitatorer ansat i center for HR og Uddannelse, Sektion for Kompetenceudvikling, Uddannelse og Forbedringsafdelingen, Rigshospitalet /Glostrup og fra ViBIS & Danske Patienter. Patienter/borgere og pårørende, team, ledere fra hospital og kommunal regi.

Praktisk information

Kompetenceudviklingsforløbet udbydes 2 gange årligt. En gang i foråret og en gang i efteråret. Hvis du er blevet nysgerrig eller har brug for vide mere, så læs mere i vores folder:

Tilmeld dig

Tilmelding for deltagere med job udenfor Region Hovedstaden via Kursusportalen

Tilmelding til lederseminaret for ledere i Region Hovedstaden via Kursusportalen

Tilmelding til lederseminaret for ledere udenfor Region Hovedstaden via Kursusportalen

Andre relevante kurser

Find flere relevante kurser på hjemmesiden for IPLS - Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet

Redaktør