Aktiviteter udskudt til 2021

​På grund af COVID-19 blev alle forårets aktiviteter aflyst i Tværsektoriel Kompenceudvikling.

Hospitalsdirektørkredsen har grundet COVID-19 besluttet, at de kliniske funktioner skal skærmes i efteråret 2020. Derfor skal alt ikke-hastende undervisning udskydes til 2021.

Sektionschef Jette Steenberg Holtzmann fortæller: 

"For vores aktiviteter i det tværsektorielle felt betyder det, det kun er BYG BRO projekterne, der gennemføres, dog med forskudte tidsplaner. Øvrige tværsektorielle aktiviteter udskydes til 2021. Vi er dog i fuld gang med at udvikle nye spændende måder at tilbyde kompetenceudvikling på, hvor vi vil udbyde webinarer og andre virtuelle aktiviteter. Vi vil også øge omfanget af undervisning, der kombinerer fysisk fremmøde med e-læring, så vores aktiviteter fremover er fleksible og tilgodeser behovet for tilstedeværelse i klinikken. I nyhedsbrevet til efteråret vil vi annoncere dette yderligere".

Tilmeld dig det tværsektorielle nyhedsbrev her

Du kan også holde dig opdateret i vores kalender

Redaktør