Fortællingen om at miste et barn

​Hvad betyder ord og tavshed under sygdom og tab?
På konferencen "Ord kan fange eller frigøre" den 26. september kan du opleve Lektor, Maria Kristiansen, fortælle om den gode dialogs betydning for at bearbejde sygdom, tab og sorg.

I sit oplæg trækker ​Lektor Maria Kristiansen på både personlige erfaringer som mor til et kritisk sygt barn samt en række forskningsprojekter.

Hvordan skabes der rum, der fremmer god dialog om sygdom og det at miste? Hvordan genfinder man fodfæstet? Hvilken betydning kan ord, men også tavshed have, når vi skal skabe mening med kritisk sygdom og finde en retning fremad?

Lektor ved Institut for Folksesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Maria Kristiansen, beretter i sin personlige fortælling om hvilken rolle ord, tavshed og relationelle forhold spiller for den gensidige dialog mellem efterladte og sundhedsprofessionelle. Hun sætter fokus på hvilken indflydelse ord og relationer, der skabes i mødet med borgere og patienter, også kan have for den sundhedsprofessionelles virke.

I oplægget trækkes der både på personlige erfaringer som mor til et kritisk sygt barn samt en række forskningsprojekter, der berører, hvordan vi taler om håb, tab og sorg i et specialiseret sundhedsvæsen, hvor tid, tillid og relationelt nærvær kan være under pres.

Hvor og hvornår

Deltag i konferencen d. 26. september i Nyborg og vær med til at styrke evnen til at bruge ord og sprog aktivt til at skabe dialog og nærvær i sundhedsvæsenet. Konferencen henvender sig til sundhedsprofessionelle, forskere, ledere og mennesker der arbejder med eller interesserer sig for behandling og uddannelse af mennesker med sygdom eller helbredsmæssige udfordringer.

Som en del af konferencen har du mulighed for at tilmelde dig to ud af fem spændende workshops om: "Narrativ medicin", "Eksistentielle samtaler", "Patientfortællinger", "Feedback som værktøj" og "Ordenes betydning i praksis".

Læs mere om konferencen og tilmelding her


Redaktør