Helle Høstrup ny konsulent hos Tværsektoriel Kompetenceudvikling

​Større forståelse af andre sektorer, tættere samarbejde med samordningsudvalg og fokus på ulighed i sundhed. Områder som Helle Høstrup, tidligere samordningskonsulent på Rigshospitalet, vil have fokus på i sin nye stilling hos Tværsektoriel Kompetenceudvikling

Hvad var din vigtigste opgave som samordningskonsulent?
Jeg kaldte faktisk mig for konsulent for tværsektorielt samarbejde, fordi de færreste forstod ordet 'samordning, og jeg arbejdede på at forbedre patientens overgange mellem hospital og kommune. For eksempel at sætte tidligt ind med kommunikation mellem sektorerne, så vi undgår "hovsa-løsninger", hvor en patient bliver udskrevet til ingenting en fredag eftermiddag.
Det vigtigste jeg lavede var organisatorisk arbejde og kulturarbejde. Det handlede i høj grad om at bevæge nogle bevidstheder og se, at hvis det, vi gør, skal have succes i patientens liv, så har vi brug for at samarbejde med nogle andre.


Hvad vil du have fokus på hos Tværsektoriel Kompetenceudvikling?
Hvordan vi med kompetenceudvikling kan støtte sektorerne i at blive klogere på hinanden. Hvad findes der i hver sektor? Hvad har de andre brug for at vide? Men også, hvad foregår der? Så man bliver bedre klædt på til at forstå hinandens perspektiv.
Og når det gælder tværsektoriel kompetenceudvikling, mener jeg, samordningsudvalgene er særligt vigtige, så dem skal vi arbejde tæt sammen med. Det kunne skabe et større fokus på, hvordan Tværsektoriel Kompetenceudvikling kan bidrage i forhold til de problematikker, de oplever i den praktiske hverdag, og i forhold til, hvad der skal udvikles i forlængelse af sundhedsaftalen.

Er der et område, du brænder ekstra meget for?
Jeg er meget optaget af ulighed i sundhed, og overgange mellem sektorer kan være med til at skabe ulighed – eller understøtte større lighed. Nogle patienter bliver efterladt efter en udskrivelse og ender for eksempel i en sofa derhjemme på 5. sal uden at se et øje. Så vi skal blive bedre til at understøtte hele den proces, det er, at komme igennem et sygdomsforløb, og til at kommunikere imellem sektorerne, at her er en person, som kunne have gavn af lidt ekstra støtte.  


Redaktør